Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,
że dokonano następującego wyboru
władz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
na kandencję 2008 - 2012.

 

Dziekan - prof. Józef Tabor,
Prodziekan ds. nauki - prof. Stanisław Drożdż,
Prodziekan ds. studiów zaocznych, podyplomowych i finansów - dr Renata Jurasińska,
Prodziekan ds. studentów - dr Wojciech Walat.

 

Lista
kandydatów na Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR
zgłoszonych przez wyborców

 

Rzeszów, dnia 29.04.2008.

Zaproszenie na zebrania wyborcze.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Stanisław Midura

 

Zaproszenie na zebranie:

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Stanisław Midura

 

Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:

  • Prof. dr hab. Stanisław Midura - przewodniczący Komisji
  • Dr Zbigniew Gomółka - zastępca przewodniczącego Komisji
  • Dr Paweł Jakubczyk - członek
  • Mgr Wojciech Rząsa - sekretarz Komisji
  • Dorota Wojtas - członek