Wydział Filologiczny

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 19 czerwca 2008 r. do Senatu UR, spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Filologicznego, wybrano następujące osoby:

 1. dr hab., prof. UR Grzegorz A. Kleparski
 2. dr hab., prof. UR Marek Nalepa
 3. dr hab. Marek Stanisz.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 12.06.2008 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na Zebranie Pracowników Samodzielnych Wydziału Filologicznego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 12.15 w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UR.

Posiedzenie odbędzie się w sali Rady Wydziału w bud. A3, przy ul. Rejtana 16B.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 2008-06-12

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu dzisiejszym na Prodziekanów Wydziału Filologicznego na kadencję 2008-2012 zostali wybrani przez Kolegium Elektorów Wydziału:

 1. dr hab., prof. UR Jadwiga Lizak
 2. dr Grzegorz Jaśkiewicz
 3. dr Kazimierz Surowiec.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 2008-06-05

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza członków Wydziałowego Kolegium Elektorów na posiedzenie w celu wyboru Prodziekanów Wydziału Filologicznego, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008 o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału, bud. A3.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 2008-06-05

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu dzisiejszym na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2008-2012 został wybrany przez Kolegium Elektorów Wydziału Pan prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 15.04.2008 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż wyborcy zgłosili na Dziekana Wydziału Filologicznego następujące osoby:

 1. dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz
 2. dr hab. prof. UR Grzegorz A. Kleparski
 3. dr hab. prof. UR Jadwiga Lizak
 4. dr hab. prof. UR Marek Nalepa
 5. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 6. dr hab. prof. UR Kazimierz Prus
 7. dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga
 8. prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak
 9. dr hab. prof. UR Mariola Wierzbicka

Z kandydowania na Dziekana zrezygnowali:

 1. dr hab. prof. UR Grzegorz A. Kleparski
 2. dr hab. prof. UR Jadwiga Lizak
 3. dr hab. prof. UR Marek Nalepa
 4. dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga
 5. prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak
 6. dr hab. prof. UR Mariola Wierzbicka

Na posiedzeniu nieobecna była dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz i jej kandydaturę, wobec braku sprzeciwu, pozostawiono na liście kandydatów.

Głosowanie odbyło się nad następującymi kandydaturami:

 1. dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz
 2. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 3. dr hab. prof. UR Kazimierz Prus

Po przeprowadzonym głosowaniu przez Wydziałowe Kolegium Elektorów wymóg §48 ust. 2 Statutu UR spełnili i zostali kandydatami na Dziekana:

 1. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 2. dr hab. prof. UR Kazimierz Prus

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 15.04.2008 r.

Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników i studentów Wydziału Filologicznego UR na zebranie otwarte z kandydatami na Dziekana Wydziału Filologicznego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2008 r. (czwartek) o godz. 1200 w Auli nr 2 w bud. A3.

Na zebraniu otwartym kandydaci na Dziekana Wydziału przedstawią swój program wyborczy, a każdy Pracownik i Student ma prawo zadawać pytania kandydatom.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, dnia 7. maja 2008 r.

Sz.P.
Członkowie
Wydziałowego Kolegium Elektorów

Serdecznie zapraszam na Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów, które odbędzie się w dniu 15 maja 2008 r. (czwartek) o godz. 1300 w celu otwarcia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Filologicznego.
Posiedzenie odbędzie się w sali Rady Wydziału w bud. A3, przy ul. Rejtana 16B.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 25.04.2008 r.

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że każdy pracownik i student Wydziału Filologicznego, posiadający czynne prawo wyborcze, ma możliwość zgłaszania kandydatów na Dziekana Wydziału.

Zgłoszenie składa się do urny wyborczej, która będzie wystawiona w Dziekanacie w pok. nr 25 w dniach:

 • 07.-09. maja 2008 w godz. 8.00-15.00
 • 10. maja (sobota) 2008 w godz. 7.30-11.30
 • 12.-14. maja 2008 w godz. 8.00-15.00

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 04.04.2008 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §34 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31.01.2008 r. zwołuję zebranie wyborcze nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) w dniu 17 kwietnia 2008 r., tj. w czwartek, o godz. 1300 w sali 33 ul. T. Rejtana 16 A3 (aula im. S. Pigonia) w celu wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów i do Senatu UR.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 26.03.2008 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §34 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31.01.2008 r. zwołuję zebrania wyborcze dla dwóch grup wyborców z Wydziału Filologicznego UR:

 1. pracowników administracji w dniu 3 kwietnia 2008 r, tj. czwartek o godz. 1130 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w celu wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów;
 2. nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) w dniu 3 kwietnia 2008 r, tj. czwartek o godz. 1200 w sali 33 ul. T. Rejtana 16 A3 (aula im. S. Pigonia) w celu wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów i do Senatu UR.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Rzeszów, 29.02.2008r.

Na podstawie § 34 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2008r. zwołuję zebrania wyborcze dla dwóch grup wyborców z Wydziału Filologicznego UR:

 1. Samodzielnych pracowników nauki ( profesorów i doktorów habilitowanych) w dniu 13 marca 2008r. - tj. w czwartek o godzinie 12.15 w Sali Rady Wydziału Filologicznego;
 2. Pozostałych nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) w dniu 13 marca 2008r. - tj. w czwartek o godzinie 13.00 w sali 33 ul. T. Rejtana 16 A3 (aula im. S. Pigonia)

w celu wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UR.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Oksana Weretiuk

 

Terminarz wyborów

Skład Kolegium Elektorów

Uchwała nr 1
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 2
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyborów przedstawicieli pracowników samodzielnych do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 3
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyborów przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 4
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyborów przedstawicieli administracji do Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 5
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyborów przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego i do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 6
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyboru Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 7
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyboru Prodziekanów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 8
Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wyników wyboru przedstawicieli pracowników samodzielnych Wydziału Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego