Wydział Ekonomii

Rzeszów, 11 marca 2008 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE NR 3

Na podstawie Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

ogłaszam
dla pracowników i studentów Wydziału Ekonomii
tryb i miejsce zgłaszania
kandydatur osób na kandydatów
na stanowisko Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 1. Zgłoszenia może dokonać wyborca - osoba posiadająca czynne prawo wyborcze - pracująca lub studiująca na Wydziale Ekonomii.
 2. Każdy wyborca ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch osób jako kandydatów na rektora (powinny one spełniać przewidziane w tym zakresie wymogi Ustawy o szkolnictwie wyższym i Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego).
 3. Miejsce i czas zgłoszenia kandydatów - budynek Wydziału Ekonomii przy ul. Ćwiklińskiej 2, pokój nr 1 (pokój dziekanatu WE) w godzinach 800 - 1500 w dniach 11 - 18 marca 2008 roku.
 4. Procedura zgłaszania kandydatów o których jest mowa w punkcie 2 jest następująca:
  1. wyborca dokonuje zgłoszenia kandydata osobiście, w tym celu rejestruje się na liście wyborców, zgłaszając się w miejscu i o czasie wskazanym w  punkcie 3;
  2. wyborca powinien na czystej kartce papieru wpisać nazwisko i imię kandydata lub kandydatów - czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości osoby lub osób wpisanych, następnie wrzucić kartkę tę do urny wyborczej wystawionej w miejscu zgłaszania kandydatów wskazanym w punkcie 3.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Henryk Olejarz

 

Rzeszów, 5 marca 2008 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE NR 2

Na podstawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2008 r.

zwołuję
zebranie wyborcze dwóch grup wyborców
Wydziału Ekonomii

 1. Samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) w dniu 13 marca 2008 r o godzinie 1245 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (Dworek), ul. M. Ćwiklińskiej 2
 2. Pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 13 marca 2008 r o godzinie 1445 w sali C-5, ul. M. Ćwiklińskiej 2

w celu wyboru członków Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Henryk Olejarz

 

Rzeszów, 5 marca 2008 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE NR 1

Na podstawie §34 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z  dnia 31 stycznia 2008 r.

zwołuję
zebranie wyborcze dwóch grup wyborców
Wydziału Ekonomicznego

 1. Samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) w dniu 13 marca 2008 r o godzinie 1200 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (Dworek), ul. M. Ćwiklińskiej 2
 2. Pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 13 marca 2008 r o godzinie 1400 w sali C-5, ul. M. Ćwiklińskiej 2

w celu wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Henryk Olejarz

 

W dniu 14 lutego 2008r. Rada Wydziału Ekonomii wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:

 • dr hab. Kazimierz KRUPA, prof. UR - przedstawiciel sam. prac. nauk.
 • dr Henryk OLEJARZ - przedst. adiunktów i wykładowców
 • mgr Ryszard HALL - przedst. młodszych prac. nauki
 • mgr inż. Alicja URBAN - przedst. pozostałych prac. Wydziału nie będących naucz. ak.
 • Malwina OBRĘBSKA - przedst. studentów