Wydział Biologiczno-Rolniczy

W dniu 12.06.2008 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów na Wydziale Biologiczno - Rolniczym, Prodziekanami zostali:

 • prof. dr hab. Grzegorz Bartosz - ds. Nauki
 • dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz - ds. Studentów
 • dr Anna Pasternakiewicz - ds. Studentów.

 

Ogłoszenie

III zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów odbędzie się
w dniu 12.06.2008 roku o godz. 1000
w Sali Rady Wydziału (Dworek, ul. Ćwiklińskiej 2, Zalesie)
w celu wyboru kandydatów
na Prodziekanów Wydziału Biologiczno - Rolniczego.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Informacja!!!

W dniu 30.05.2008 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów
Dziekanem Wydziału Biologiczno - Rolniczego
na kadencję 2008 - 2012 został
Pan prof. nadzw. UR Zbigniew Czerniakowski.

 

Informacja!!!
Pracownicy i Studenci
Wydziału Biologiczno - Rolniczego

W dniu 30 maja 2008 roku
w sali nr 11 w budynku D1
(budynek główny przy ul. Ćwiklińskiej 2)
o godz. 1000 odbędzie się
prezentacja Kandydatów na Dziekana
Wydziału Biologiczno - Rolniczego.

Zainteresowanych zapraszamy.

Komisja Wyborcza Wydziału
Biologiczno - Rolniczego UR

 

Przedstawicielami Wydziału do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z grupy pracowników samodzielnych są:

 1. prof. nadzw Maria Droba
 2. prof. nadzw. UR Janina Kaniuczak
 3. prof. nadzw. UR Krzysztof Kukuła
 4. prof. zw. Roman Reszel

Przedstawicielami Wydziału do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z grupy adiunktów, asystentów i wykładowców został:

 1. Dr inż. Józef Gorzelany

Kandydatami na Dziekana zgłoszonymi przez społeczność Wydziałową byli:

 1. Prof. zw. Tomasz Biliński
 2. Prof. zw. Dorota Bobrecka-Jamro
 3. Prof. nadzw. UR Zbigniew Czerniakowski
 4. Prof. nadzw. Maria Droba
 5. Prof. nadzw. UR Janina Kaniuczak
 6. Prof. nadzw. UR Joanna Kostecka
 7. Prof. nadzw. UR Krzysztof Kukuła
 8. Prof. nadzw. UR Czesław Puchalski
 9. Prof. zw. Roman Reszel

W głosowaniu tajnym wymagany 10%-towy próg poparcia Wydziałowego Kolegium Elektorów uzyskali:

 1. prof. zw. Dorota Bobrecka-Jamro
 2. prof. nadzw. UR Zbigniew Czerniakowski

Prezentacja programów działania na najbliższą kadencję, oraz głosowanie na którym zostanie wybrany Dziekan Wydziału odbędą się w dniu 30.05.2008 roku

 

Skład Kolegium Elektorów
Wydziału Biologiczno-Rolniczego

 

Kolegium Elektorów Wydziału Biologiczno - Rolniczego
w dniu 21.05.2008 roku o godz. 1000 w sali Rady Wydziału (Dworek) Zalesie, ul. Ćwiklińskiej odbędzie sie I zebranie Kolegium Elektorów w  celu otwarcia listy kandydatów na Dziekana Wydziału oraz głosowanie wstępne (10% poparcia).

II zebranie Kolegium Elektorów, na którym odbędzie się prezentacja Kandydatów na Dziekana oraz wybór Dziekana odbędzie się w dniu 30.05.2008 roku o godz. 1000 w sali Rady Wydziału (Dworek) Zalesie, ul. Ćwiklińskiej

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Wydziału Biologiczno - Rolniczego
Grażyna Gajdek

 

W dniu 21.02.2008r. Rada Wydziału Biologiczno-Rolniczego wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:

 • Dr inż. Grażyna Gajdek - przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich
 • dr hab. prof. UR Anna Radochońska
 • Dr Agata Ćwik - przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich
 • Mgr inż. Piotr Kubit - przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Barbara Zyma - przedstawiciel studentów