Międzywydziałowy Instytut Filozofii

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z Uchwała Nr 2 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 styczna 2008 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych , do 14 czerwca 2008 przeprowadzić musimy w Naszym Instytucie wybory 1 przedstawiciela spośród samodzielnych pracowników naukowych do Senatu UR.

W Naszym Instytucie wybory te przeprowadzone zostaną dnia 12 czerwca, o godzinie 12.00, w sali 306.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr K.J. Kilian

 

W dniu 28 maja 2008 r. Kolegium Elektorów Miedzywydziałowego Instytutu Filozofii wybrało kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu, którym został prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz. Prof. A. L. Zachariasz w terminie zgodnym z przepisami, wyraził pisemna zgode na kandydowanie. Nastepnie Kolegium Elektorów Miedzywydziałowego Instytutu Filozofii wybrało prof. dra hab. Andrzeja L. Zachariasza na dyrektora Miedzywydziałowego Instytutu Filozofii.
Wicedyrektorami zostali:
1. Ks. dr Krzysztof Bochenek
2. Dr Włodzimierz Zieba.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr K.J. Kilian

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z Uchwała Nr 2 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 styczna 2008 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych, do 14 czerwca 2008 przeprowadzić musimy w Naszym Instytucie wybory Dyrektora i Vice-Dyrektorów.

więcej

 

OBWIESZCZENIE WYBORCZE
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z Uchwała Nr 2 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 styczna 2008 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych, do 14 czerwca 2008 przeprowadzić musimy w Naszym Instytucie wybory Dyrektora.

 

W NASZYM INSTYTUCIE WYBORY TE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ
DNIA 28 MAJA (ŚRODA), O GODZINIE 12.30 w sali 306.

Wybory poprzedzone zostaną prezentacją programów wyborczych, 28 maja o  godzinie 12.00.

Rzeszów, 20 maja 2008
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr K.J. Kilian

Dotyczy: pracowników samodzielnych, kierowników zakładów oraz tych osób spośród pracowników niesamodzielnych, którzy zostali wybrani do nowej Rady Instytutu.

 

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY, ASYSTENCI I ADIUNKCI!

DNIA 28 MAJA (ŚRODA) O GODZINIE 11.30 W SALI 306
ODBĘDĄ SIĘ WYBORY 3 CZŁONKÓW RADY INSTYTUTU SPOSRÓD
NIESAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr K.J. Kilian

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 styczna 2008 r. w sprawie podziału miejsc mandatowych w  Kolegium Elektorów UR Międzywydziałowy Instytut Filozofii otrzymał 3 miejsca dla samodzielnych pracowników naukowych i 1 miejsce dla pracowników niesamodzielnych.

Zgodnie z Uchwała Nr 2 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 styczna 2008 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych, do 15 marca 2008 przeprowadzić musimy w Naszym Instytucie wybory elektorów.

Zgodnie z Regulaminem Wyborczym UR wybory elektorów spośród samodzielnych pracowników i niesamodzielnych muszą odbyć się oddzielnie.

W Naszym Instytucie wybory te przeprowadzone zostaną dnia 13 marca, w godzinach 12.00 - dla samodzielnych pracowników i 13.00 dla pracowników niesamodzielnych w sali 306.

Rzeszów, 04 marca 2008
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr K.J. Kilian