UKW (Uczelniana Komisja Wyborcza)

Rzeszów, 2009-05-28

INFORMACJA O WYBORACH ELEKTORÓW z UR,
KTÓRZY NA OGÓLNOPOLSKICH ZEBRANIACH WYBORCZYCH WYBIORĄ CZŁONKÓW RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA X KADENCJĘ

 

Rzeszów,2008 - 10 - 20

Członkowie Komisji Wyborczej UR
w/m

W imieniu Przewodniczącego KW UR zapraszam na posiedzenie Komisji w związku z pismem prof. Boruty dot. Składu Senatu UR, które odbędzie się w dniu 25 listopada b.r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali posiedzeń Senatu - przy ul. Rejtana 16 C.
Z uwagi na wagę i pilność omawianych spraw proszę o niezawodne uczestnictwo.

Sekretarz KWUR
Andrzej Piekarczyk

 

Rzeszów, 2008-10-06

Przewodniczący
Wydziałowych Komisji Wyborczych
Członkowie
Komisji Wyborczej UR

Uprzejmie zapraszam na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 22 października 2008r o godzinie 17,00 w Sali posiedzeń Senatu UR, przy ul. Rejtana 16C.
Planowany porządek:

 1. Sprawozdanie z realizacji planowanych zamierzeń poszczególnych Komisji Wydziałowych - referują Przewodniczący Komisji Wydziałowych
 2. Zgłoszenie zauważonych nieprawidłowości w dotychczasowej pracy Komisji - propozycje zmian przy tworzeniu nowego Regulaminu Wyborczego.
 3. Sprawy organizacyjno - porządkowe
 4. Sprawy bieżące

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący KW UR

 

Rzeszów, dnia 3 lipca 2008 roku

Komunikat Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Niniejszym podajemy do wiadomości społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego wyniki wyborów w kadencji władz 2008 - 2012:

 1. na stanowiska dziekanów i prodziekanów /załącznik nr 1/
 2. do Senatu UR /załącznik nr 2/

Wykaz danych osobowych sporządzono na podstawie dokumentacji przekazanej przez Wydziałowe Komisje Wyborcze.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący KW UR

 

Rzeszów, dnia 26 czerwca 2008 r.

Członkowie
Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie zapraszam na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2008 roku o godzinie 15.00. w sali posiedzeń Senatu UR.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza wyborczego,
 2. Sprawy organizacyjno - porządkowe,
 3. Sprawy bieżące

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

OGŁOSZENIE

W dniu 25.06.2008 roku (środa) o godz. 930Sali Senatu UR (ul. Rejtana 16C) odbędzie się zebranie pracowników będących nauczycielami akademickimi nie posiadający tytułu naukowego i  stopnia doktora habilitowanego, w celu wyboru Przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego spośród: Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii, Wydziału Sztuki oraz Międzywydziałowego Instytutu Filozofii.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Rzeszów, dn.2.06.2008r

Przewodniczący
Wydziałowych Komisji Wyborczych
Członkowie
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uprzejmie zapraszam na kolejne posiedzenie Komisji Wyborczej UR, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008r o godz. 16.00 w Sali posiedzeń Senatu UR.

Równocześnie proszę o bieżące dostarczanie sekretarzom Komisji Uczelnianej kopii protokołów z posiedzeń Komisji Wydziałowych i z przeprowadzanych na Wydziałach wyborów.
W programie posiedzenia :

 • wręczenie listów gratulacyjnych Prorektorom-Elektom :dr hab. prof. UR Elżbiecie Dyni oraz dr hab. prof. UR Aleksandrowi Bobko
 • sprawy dotyczące wyborów Dziekanów i Prodziekanów na poszczególnych Wydziałach
 • sprawy bieżące.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 16 maja 2008 roku

Przewodniczący
Wydziałowych Komisji Wyborczych
Członkowie
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie zapraszam na kolejne zebranie Komisji Wyborczej, które odbędzie się w dniu 20 maja 2008 roku o godzinie 16.00. w sali posiedzeń Senatu UR.
W programie:

 1. Wręczenie listów gratulacyjnych dla Prorektorów UR,
 2. Sprawy związane z wyborami dziekanów i prodziekanów na poszczególnych wydziałach, w tym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kart wyborczych,
 3. Sprawy bieżące.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

CV kandydatów na prorektorów w kadencji 2008-2012:

 

 

Rzeszów, dnia 05.05.2008.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Uprzejmie zapraszam Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego na zebranie wyborcze, którego celem jest wybór Prorektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora Elekta Uniwersytetu Rzeszowskiego na okres kadencji 2008 - 2012.

Jednocześnie informuję, że przed rozpoczęciem głosowania odbędzie się prezentacja zakresu obowiązków poszczególnych prorektorów.

Prezentacja stanowi część otwartą zebrania wyborczego.

Zebranie odbędzie się w dniu 12 maja 2008 roku o godz. 15.00 w auli przy ul. Rejtana 16 C.

Jednocześnie przypominam o obowiązku posiadania mandatów elektorskich.

Z poważaniem
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 30.04.2008.

Do wiadomości Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prezydium Uczelnianej Komisji Wyborczej UR uprzejmie informuje, że zgodnie z $42 p.2 oraz $49 Statutu UR Rektor Elekt - prof. dr hab. Stanisław Uliasz na prorektorów w kadencji 2008-2012 zgłosił:

 • dr hab. prof. UR Aleksandra Bobko - ds badań naukowych i współpracy z zagranicą,
 • ds studenckich i kształcenia:
  • dr hab. prof. UR Elżbietę Dynia
  • dr hab. prof. UR Lucynę Leniowską (wymóg $49 p.4 Statutu UR nie jest spełniony),
 • dr hab. inż. prof. UR Czesława Puchalskiego - ds rozwoju i polityki finansowej.

Prezydium proponuje kandydatom przedstawienie swojego CV na stronie internetowej ogłoszeń Komisji Wyborczej UR. Jednocześnie zwraca się do kandydatów z prośbą o uzupełnienie złożonych oświadczeń.

Z poważaniem
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 29.04.2008.

Przewodniczący Wydziałowych Komisji Wyborczych
Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie zapraszam na kolejne zebranie Komisji Wyborczej, które odbędzie się w dniu 7 maja 2008 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Senatu UR.
W programie:

 • Sprawy organizacyjne związane z wyborem prorektorów UR
 • Sprawy wyborów Dziekanów na poszczególnych Wydziałach
 • Sprawy bieżące

Z poważaniem
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 16.04.2008.

Do wiadomości Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prezydium Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że po terminowym złożeniu oświadczeń określonych w art. 72 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz § 48 ust.2 Statutu UR kandydatami na stanowisko JM Rektora zostali:

 1. dr hab. Bobko Aleksander, prof. UR
 2. prof. dr hab. Uliasz Stanisław.

Z kandydowania oficjalnie zrezygnowali:

 1. dr hab. Orlof Ewa, prof. UR
 2. dr hab. inż. Puchalski Czesław, prof. UR

Jednocześnie Komisja Wyborcza UR zaprasza na zebranie otwarte z kandydatami na JM Rektora, które odbędzie się w dniu 23.04.2008 (środa) o godz.13.00 w auli UR przy ulicy Rejtana 16C.

Ponadto informujemy, że pytania do kandydatów można zgłaszać:

 • bezpośrednio na zebraniu jak wyżej,
 • pisemnie do urny wyborczej, która wystawiona będzie w holu Rektoratu w dniach 21-22.04.2008 w godz. od 8.00-15.00 oraz w dniu 23.04.2008 od 8.00-11.00
Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW UR
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 16.04.2008.

Członkowie Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie zapraszamy na kolejne zebranie Komisji Wyborczej, które odbędzie się w dniu 21.04.2008 (poniedziałek) o godz.16.00 w Sali Senatu UR ul. Rejtana 16C.
W programie:

 1. Omówienie szczegółów organizacyjno-technicznych zebrania otwartego oraz wyborów na stanowisko JM Rektora UR.
 2. Spotkanie z kandydatami na JM Rektora.
 3. Sprawy bieżące.
Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW UR
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 16.04.2008.

Kolegium Elektorów
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Członkowie Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie zapraszam na zebranie otwarte z Kandydatami na JM Rektora UR, które odbędzie się w dniu 23.04.2008 o godz.13.00.
W programie:

 • prezentacja Kandydatów na JM Rektora UR,
 • prezentacja programu działalności UR w okresie kadencji 2008-2012 przez poszczególnych kandydatów,
 • pytania i odpowiedzi.

Ponadto zapraszam do udziału w zebraniu wyborczym na JM Rektora UR, które odbędzie się w dniu 24.04.2008 o godz. 13.00 i przypominam o  obowiązku posiadania Mandatów Elektorskich.

Wymienione zebrania odbędą się w auli UR przy ul. Rejtana 16C.
Proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 11.04.2008

Do wiadomości
Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że z listy osób zgłoszonych przez wyborców do kandydowania na JM Rektora UR przed rozpoczęciem wyborów w dniu 10.04.2008 zrezygnowali niżej wymienieni:

 • dr hab. Boruta Tadeusz, prof. UR
 • dr hab. Cieszkowski Stanisław, prof. UR
 • prof. dr hab. Cimek Henryk
 • dr hab. inż. Czerniakowski Zbigniew, prof. UR
 • dr hab. Czudec Adam, prof. UR
 • prof. dr hab. Droba Maria
 • prof. dr hab. Kamiński Andrzej
 • dr hab. inż. Kaniuczak Janina, prof. UR
 • dr hab. Kuźma Marian, prof. UR
 • prof. dr hab. n. med. Kwolek Andrzej
 • prof. dr hab. Łukasiewicz Jan
 • dr hab. Paluch Paweł, prof. UR
 • dr hab. Prus Kazimierz, prof. UR
 • dr hab. Radochoński Mieczysław, prof. UR
 • prof. dr hab. Reszel Roman
 • dr hab. Rut Jerzy, prof. UR
 • dr hab. Zaborniak Stanisław, prof. UR
 • prof. dr hab. Zachariasz Andrzej.

Zgodnie ze złożonymi rezygnacjami lista osób zgłoszonych do wyborów na kandydatów JM Rektora UR w dniu 10.04.2008 obejmowała 34 nazwiska profesorów i dr hab. W głosowaniu wg listy obecności uczestniczyło 127 Elektorów - oddano ważnych głosów 127.

Kandydaci zgłoszeni przez wyborców zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej zebrania wyborczego w dniu 10.04.2008, której przewodniczył dr hab. Budzyński Zdzisław, prof. UR otrzymali następującą ilość głosów;

1. dr hab. Bobko Aleksander, prof. UR - 19
2. prof. dr hab.inż.Bobrecka-Jamro Dorota - 0
3. dr hab. Bonusiak Andrzej, prof. UR - 0
4. prof. dr hab. Czopek Sylwester - 0
5. prof. dr hab. Duraj- Nowak Krystyna - 0
6. dr hab. Duricek Milan, prof. UR - 0
7. dr hab. Furmanek Waldemar, prof. UR - 1
8. prof. dr hab. Kalina Roman - 0
9. dr hab. Kitowski Jerzy, prof. UR - 6
10. dr hab. Koziorowski Marek, prof. UR - 1
11. dr hab. Krawczyk Stanisław, prof. UR - 0
12. dr hab. Kubinyi Aleksander, prof. UR - 0
13. prof. dr hab. Malikowski Marian - 0
14. prof. dr hab. Markowski Daniel - 0
15. ks. dr hab. Nabywaniec Stanisław, prof. UR - 0
16. dr hab. Nowakowski Andrzej, prof. UR - 0
17. prof. dr hab. Obodyński Kazimierz - 9
18. dr hab. Olszewski Jan, prof. UR - 0
19. dr hab. Orlof Ewa, prof. UR - 32
20. dr hab. Paliński Antoni, prof. UR - 0
21. dr hab. Pańczyk Władysław, prof. UR - 0
22. dr hab. Puchalski Czesław, prof. UR - 18
23. dr hab. Rybicka Małgorzata , prof. UR - 0
24. dr hab. Sagan Stanisław, prof. UR - 0
25. prof. dr hab. Słupecki Leszek - 0
26. dr hab. Stachowski Zbigniew, prof. UR - 1
27. prof. dr hab. Tabor Józef - 10
28. prof. dr hab. Uliasz Stanisław - 17
29. dr hab. Wierzbicka Mariola, prof. UR - 0
30. dr hab. Wierzbieniec Wacław, prof. UR - 0
31. prof. Wierzbieniec Marta - 7
32. dr hab. Wnuk Zygmunt, prof. UR - 0
33. dr hab. Zięba- Załucka Halina, prof. UR - 0
34. dr hab. Zubrzycki Igor, prof. UR - 6

Zgodnie z § 48 ust. 2 Statutu UR kandydatami na stanowisko JM Rektora zostały niżej wymienione osoby:

 1. dr hab. Bobko Aleksander, prof. UR
 2. dr hab. Orlof Ewa, prof. UR
 3. dr hab. Puchalski Czesław, prof. UR
 4. prof. dr hab. Uliasz Stanisław.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 10.04.2008 jednogłośnie potwierdza wybór kandydatów na JM Rektora UR.

Zgodnie z przepisami prawa określonymi art.72 Ustawy Prawo o  Szkolnictwie Wyższym oraz § 48 ust.2 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego UKW uprzejmie prosi wybranych kandydatów o przesłanie stosownych oświadczeń.

Zgodnie z uchwałą Komisji Wyborczej z dnia 10.04.2008 oświadczenia powinny być dostarczone w opieczętowanych kopertach do wtorku tj. 15.04.2008. Jako obowiązujący ustala się następujący sposób przekazywania oświadczeń:

 1. Listownie za potwierdzeniem - liczy się data stempla pocztowego,
 2. W Rektoracie w piątek 11.04.2008, w poniedziałek 14.04.2008 i wtorek 15.04.2008 w godzinach 8.00-15.00 w opieczętowanych kopertach,
 3. Bezpośrednio do Przewodniczącego UKW dr hab. Króla Mieczysława, prof. UR również w opieczętowanych kopertach.

Ponadto Komisja Wyborcza UR informuje, że po akceptacji Kolegium Elektorów podjęła uchwałę o zmianie kalendarza wyborczego w zakresie wyborów JM Rektora UR. Aktualny obowiązujący terminarz to:

dnia 23.04.2008 godz.13.00
aula UR ul. Rejtana 16C
- zebranie otwarte
z kandydatami na JM Rektora UR
dnia 24.04.2008
po zebraniu Senatu UR o godz. 13.00
- wybory JM Rektora UR.

Termin prezentacji Prorektorów - zakresu ich obowiązków oraz termin wyborów zostanie podany do wiadomości po wyborach JM Rektora UR.

Za UKW :

Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW UR
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 03.04.2008.

Kolegium Elektorów
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Członkowie Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie zapraszam na I zebranie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, które odbędzie się w dniu 10.04.2008 o godz. 1200 w auli UR przy ul. Rejtana 16C.
W programie:

 1. Wręczenie mandatów elektorskich.
 2. Wybory kandydatów na JM Rektora UR z listy osób zgłoszonych przez wyborców.

Z poważaniem
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 09.04.2008.

Członkowie
Kolegium Elektorów UR

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego podaje dla Kolegium Elektorów do wykorzystania przy wyborach informację o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku w Naszej Uczelni osób zgłoszonych przez wyborców na stanowisko JM Rektora.

Z poważaniem
Za UKW:                             
Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW

 

Rzeszów, dnia 03.04.2008

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego podaje do wiadomości pełną listę Kolegium Elektorów na kadencję 2008-2012 według stanu przeprowadzonych zebrań wyborczych w poszczególnych grupach pracowniczych oraz doktorantów i studentów.

Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW UR
dr hab. prof.UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 03.04.2008

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego podaje przyjęty na zebraniu w dniu 02.04.2008 kalendarz wyborczy Organów Kolegialnych Jednoosobowych w Uniwersytecie Rzeszowskim na okres kadencji 2008-2012:

10.04.2008 godz.1200 - I zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów i wybory
kandydatów na JM Rektora z listy zgłoszonej przez wyborców,
23.04.2008 godz.1300 - zebranie otwarte z kandydatami na JM Rektora UR,
30.04.2008 godz.1300 - II zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów
- wybór JM Rektora UR,
07.05.2008 godz.1300 - III zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów
- prezentacja kandydatów na Prorektorów ze wskazaniem zakresu Ich obowiązków,
14.05.2008 godz.1300 - IV zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów
- wybór Prorektorów UR.

Wszystkie zebrania odbędą się w auli UR przy ul. Rejtana 16C.

Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW UR
dr hab. prof.UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

Pobierz kalendarz wyborczy

 

Rzeszów, dnia 20.03.2008

Po zamknięciu w dniu 18 marca o godz. 1500 urn wyborczych Uczelniana Komisja Wyborcza podaje listę osób zgłoszonych przez wyborców w wyborach na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 1. dr hab. BOBKO Aleksander, prof. UR
 2. prof. dr hab. inż. BOBRECKA-JAMRO Dorota
 3. dr hab. BONUSIAK Andrzej, prof. UR
 4. dr hab. BORUTA Tadeusz, prof. UR
 5. dr hab. CIESZKOWSKI Stanisław, prof. UR
 6. prof. dr hab. CIMEK Henryk
 7. dr hab. inż. CZERNIAKOWSKI Zbigniew, prof. UR
 8. prof. dr hab. CZOPEK Sylwester
 9. dr hab. CZUDEC Adam, prof. UR
 10. prof. dr hab. DROBA Maria
 11. prof. dr hab. DURAJ-NOWAK Krystyna
 12. dr hab. DURICEK Milan, prof. UR
 13. dr hab. FURMANEK Waldemar, prof. UR
 14. prof. dr hab. KALINA Roman
 15. prof. dr hab. KAMIŃSKI Andrzej
 16. dr hab. inż. KANIUCZAK Janina, prof. UR
 17. dr hab. KITOWSKI Jerzy, prof. UR
 18. dr hab. KOZIOROWSKI Marek, prof. UR
 19. dr hab. KRAWCZYK Stanisław, prof. UR
 20. dr hab. KUBINYI Aleksander, prof. UR
 21. dr hab. KUŹMA Marian, prof. UR
 22. prof. dr hab. KWOLEK Andrzej
 23. prof. dr hab. ŁUKASIEWICZ Jan
 24. prof. dr hab. MALIKOWSKI Marian
 25. prof. dr hab. MARKOWSKI Daniel
 26. ks. dr hab. NABYWANIEC Stanisław, prof. UR
 27. dr hab. NOWAKOWSKI Andrzej, prof. UR
 28. prof. dr hab. OBODYŃSKI Kazimierz
 29. dr hab. OLSZEWSKI Jan, prof. UR
 30. dr hab. ORLOF Ewa, prof. UR
 31. dr hab. PALIŃSKI Antoni, prof. UR
 32. dr hab. PALUCH Paweł, prof. UR
 33. dr hab. PAŃCZYK Władysław, prof. UR
 34. dr hab. PRUS Kazimierz, prof. UR
 35. dr hab. PUCHALSKI Czesław, prof. UR
 36. dr hab. RADOCHOŃSKI Mieczysław, prof. UR
 37. prof. dr hab. RESZEL Roman
 38. dr hab. RUT Jerzy, prof. UR
 39. dr hab. RYBICKA Małgorzata, prof. UR
 40. dr hab. SAGAN Stanisław, prof. UR
 41. prof. dr hab. SŁUPECKI Leszek
 42. dr hab. STACHOWSKI Zbigniew, prof. UR
 43. prof. dr hab. TABOR Józef
 44. prof. dr hab. ULIASZ Stanisław
 45. dr hab. WIERZBICKA Mariola, prof. UR
 46. dr hab. WIERZBIENIEC Wacław, prof. UR
 47. prof. WIERZBIENIEC Marta
 48. dr hab. WNUK Zygmunt, prof. UR
 49. dr hab. ZABORNIAK Stanisław, prof. UR
 50. prof. dr hab. ZACHARIASZ Andrzej
 51. dr hab. ZIĘBA-ZAŁUCKA Halina, prof. UR
 52. dr hab. ZUBRZYCKI Igor, prof. UR
Marek Ogrodniczek
Sekretarz UKW UR
dr hab. prof.UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, dnia 18.03.2008

Uprzejmie proszę Wydziałowe Komisje Wyborcze o pilne doręczenie do sekretarza UKW Marka Ogrodniczka (DS. Merkury pok.nr 1) lub do Rektoratu UR protokołów zebrań wyborczych oraz wyników wyborów na elektorów w poszczególnych grupach pracowniczych Waszego Wydziału.

dr hab. prof.UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Rzeszów, 2008.03.14.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2008 roku o godzinie 1200 w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16 C odbędzie się II zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celem wyboru elektorów i członków Senatu UR.

Wszystkich pracowników proszę o niezawodne przybycie.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący Komisji Wyborczej UR

 

Rzeszów, 2008.03.14.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Uprzejmie informuję, że zebranie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się w dniu 19.03.2008 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Senatu. Z uwagi na fakt otwarcia urn wyborczych i ustalenia listy zgłoszonych kandydatów obecność członków Komisji obowiązkowa.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący Komisji Wyborczej UR

 

Rzeszów, 2008.03.12

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że każdy pracownik Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze ma możliwość zgłaszania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zgłoszenie składa się do urn wyborczych, które ustawione są w dziekanatach poszczególnych wydziałów oraz w Rektoracie (dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) i w Domu Studenta Laura (dla studentów i doktorantów). Zgłoszeń można dokonywać w godzinach od 800-1500 w terminie do 18.03.2008 r.

Podstawa prawna uchwała nr 6 Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2008 roku: §2 i §3.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący Komisji Wyborczej UR

 

Rzeszów, 2008.03.04.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2008 roku o godzinie 1300. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16 C odbędzie się zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celem wyboru elektorów i członków Senatu UR.

Obecność obowiązkowa!

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący Komisji Wyborczej UR

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego zawiadamia, że 13 marca br. (czwartek) o godz. 8.30 odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów UR w grupie nauczycieli akademickich z Jednostek Międzywydziałowych. Zapraszamy wszystkich do Sali Senatu przy ul. Rejtana 16C.

 

Rzeszów, dnia 03.03.2008.

Członkowie UKW
Przedstawiciele WKW

Uprzejmie przypominam, że kolejne zebranie UKW z przedstawicielami WKW odbędzie się w dniu 6 marca 2008 roku o godzinie 15.30. w sali posiedzeń Senatu UR. Proponowany porządek obrad :

 1. Realizacja kalendarza wyborczego przez UKW i WKW,
 2. Sprawy techniczne z lokalizacją urn wyborczych i techniką zgłaszania kandydatów na Rektora UR,
 3. Sprawy bieżące.

dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący Komisji Wyborczej UR

 

Wybory 2008-2012

20 grudnia 2007 r.
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego
wybrał 23 osobową Uczelnianą Komisję Wyborczą,
która na pierwszym posiedzeniu
zebrała się 9 stycznia br.

więcej ...