Stanowiska i komunikaty

STANOWISKO KOMISJI WYBORCZEJ UR
Z DN. 25.11.2008 r.

więcej ...

 

Rzeszów, dnia 17.06.2008

Ogłoszenie wyborcze

więcej ...

 

Rzeszów, dnia 03.04.2008

Wydziałowe Komisje Wyborcze
Uniwersytetu Rzeszowskiego

W związku z pytaniami w sprawie liczebności przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych w Wydziałowych Kolegiach Elektorów przekazuję stanowisko komisji Wyborczej UR z dnia 02.04.2008 jak niżej:
"Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego nie jest właściwa do obliczeń składu Rady Wydziału (Kolegium Elektorów). Ilość członków w organach kolegialnych zobowiązana jest ustalić Wydziałowa Komisja Wyborcza w ramach uprawnień określonych w Statucie UR".

Z poważaniem
dr hab. prof. UR Mieczysław Król
Przewodniczący UKW UR

 

Stanowisko Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie interpretacji § 39 ust. 1 lit. C
Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r.

więcej ...

 

Stanowisko Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie regulaminu wyborczego samorządu doktoranckiego

więcej ...