Wybory 2008-2012

UCHWAŁA NR 20
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 16 listopada 2010r.
w sprawie struktury Rady Wydziału Prawa i Administracji UR.

więcej ...

Uchwała Nr 1
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 28 maja 2009 r.
REGULAMIN WYBORCZY DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

więcej ...

Uchwała Nr 2
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 28 maja 2009 r.
KALENDARIUM WYBORCZE - WYBORU ELEKTORÓW UR DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

więcej ...

Uchwała Nr 3
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 28 maja 2009r.
ORGANIZACJA WYBORÓW ELEKTORÓW z UR
DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

więcej ...

Uchwała
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie prawomocności wyborów na stanowiska prodziekanów
na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym

więcej ...

Uchwała
Komisji Wyborczej UR z dnia 20 maja 2008r
w sprawie wątpliwości wynikłych podczas wyborów
przeprowadzanych przez Komisje Wydziałowe UR.

więcej ...

Uchwała
Komisji Wyborczej UR z dnia 20 maja 2008r
w sprawie udziału członków Komisji Wyborczej w posiedzeniach.

więcej ...

Uchwała
Komisji Wyborczej UR z dnia 20 maja 2008r
w sprawie sposobu głosowania
w wyborach przeprowadzanych przez Komisje Wydziałowe UR.

więcej ...

Uchwała
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 12 maja 2008 roku
w sprawie stwierdzenia wyników wyborów na stanowiska prorektorów UR

więcej ...

Uchwała
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia wyników wyborów na JM Rektora UR

więcej ...

Uchwała nr 10
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych

więcej ...

Uchwała nr 9
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie wyborów do rad wydziałów

więcej ...

Uchwała nr 8
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych

więcej ...
Załącznik nr 1 - Struktura Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ...

Uchwała nr 7
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie czynnego i biernego prawa wyborczego

więcej ...

Uchwała nr 6
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów
w wyborach organów jednoosobowych Uniwersytetu

więcej ...

Uchwała nr 5
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie składu wydziałowych komisji wyborczych
oraz komisji wyborczych działających w instytutach międzywydziałowych

więcej ...

Uchwała nr 4
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 21.02.2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego
z dnia 23 stycznia 2008r.

więcej ...

31 stycznia br. zgodnie z zapisem par.52 Statutu UR, Komisja Wyborcza UR przedstawiła na posiedzeniu Senatu uchwały dotyczące:

Uchwała Senatu UR o podziale miejsc w Kolegium Elektorów UR i przyjęcia Kalendarium Wyborczego

Uchwała Senatu UR w  sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego