Uchwały w 2023 roku

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 26 stycznia 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 205/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. n. med. Mansurowi Rahnama – Hezavah.
 2. Uchwała nr 206/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
 3. Uchwała nr 207/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 208/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 209/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku lekarskim, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku akademickiego 2018/2019.
 6. Uchwała nr 210/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku lekarskim, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim dla cykli rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
 7. Uchwała nr 211/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 110/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego.
 8. Uchwała nr 212/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 413/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Uchwała nr 213/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 23 lutego 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 214/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, studia o profilu ogólnoakademickim.
 2. Uchwała nr 215/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia dra hab. n. med. Wrzesława Romańczuka, prof. UR auli w budynku A5 Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 216/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą INVENTUR Sp. z o.o.
 4. Uchwała nr 217/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekazania budynku D2 przy ul. Ćwiklińskiej 1 
  w Rzeszowie Spółce INVENTUR Sp. z o.o.
 5. Uchwała nr 218/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku psychologia, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 219/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ochrona środowiska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 220/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 17/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024.
 8. Uchwała nr 221/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. uchylająca Uchwałę nr 135/02/2022 Senatu UR z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku optyka okularowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 30 marca 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 222/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 223/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych.
 3. Uchwała nr 224/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 225/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego
  Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 226/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 6. Uchwała nr 227/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku mechatronika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym i studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.  
 7. Uchwała nr 228/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 177/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
 8. Uchwała nr 229/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r. uchylająca Uchwałę nr 151/03/2022 Senatu UR z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 27 kwietnia 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 230/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 2. Uchwała nr 231/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 232/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR
  w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
 4. Uchwała nr 233/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023.
 5. Uchwała nr 234/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 235/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku malarstwo, studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim.  
 7. Uchwała nr 236/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie państwem, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 8. Uchwała nr 237/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku nanotechnologia, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 238/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku optometria, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 10. Uchwała nr 239/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 11. Uchwała nr 240/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku menedżer rozwoju produktu, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 12. Uchwała nr 241/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającej Uchwałę nr 176/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
  30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
  i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024.
 13. Uchwała nr 242/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 14. Uchwała nr 243/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pedagog specjalny w edukacji włączającej.
 15. Uchwała nr 244/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych psychologia edukacyjna
  z przygotowaniem pedagogicznym.
 16. Uchwała nr 245/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania z funkcji Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Uchwała nr 246/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na funkcję Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 18. Uchwała nr 247/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 maja 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 248/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 249/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. n. med. Mansurowi Rahnamie – Hezavahowi.
 3. Uchwała nr 250/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 251/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 252/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku rolnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchwała nr 253/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała nr 254/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 176/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024.
 8. Uchwała nr 255/05/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie czasowego zawieszenia obniżek pensum dla nauczycieli akademickich.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 13 czerwca 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 256/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 czerwca 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 257/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała nr 258/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 259/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 4. Uchwała nr 260/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 5. Uchwała nr 261/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 6. Uchwała nr 262/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 7. Uchwała nr 263/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 264/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckim im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 9. Uchwała nr 265/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. uchylająca uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrów w Kolegium Nauk Przyrodniczych.
 10. Uchwała nr 266/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2022/2023 oraz w roku akademickim 2023/2024.
 11. Uchwała nr 267/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 12. Uchwała nr 268/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 13. Uchwała nr 269/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025
 14. Uchwała nr 270/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2027/2028.
 15. Uchwała nr 271/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 70/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 16. Uchwała nr 272/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Master of Business Administration (MBA).
 17. Uchwała nr 273/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: lustracja w organizacjach spółdzielczych.
 18. Uchwała nr 274/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Uniwersytet Rzeszowski zadania w dziedzinie kształcenia pod nazwą: 4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne.
 19. Uchwała nr 275/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki realizacji przez Uniwersytet Rzeszowski kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie.
 20. Uchwała nr 276/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu powierzenia obowiązków profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim wynikających z umowy cywilnoprawnej.
 21. Uchwała nr 277/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 22. Uchwała nr 278/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku biologia, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 11 sierpnia 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 279/08/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.
 2. Uchwała nr 280/08/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 września 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 281/09/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 394/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
  20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 282/09/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.
 3. Uchwała nr 283/09/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2023 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 284/09/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 285/09/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 286/09/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2023 r. uchylająca Uchwałę nr 70/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja
  2021 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej (z późn. zm.).

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 października 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 287/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 288/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
 3. Uchwała nr 289/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023.
 4. Uchwała nr 290/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 267/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 listopada 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 291/11/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 292/11/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 293/11/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej UR na kadencję 2023-2027.
 4. Uchwała nr 294/11/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 295/11/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekazania budynku D2 przy ul. Ćwiklińskiej 1 w Rzeszowie.
 6. Uchwała nr 296/11/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 21 grudnia 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 297/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Statutu i Rozwoju na kadencję 2020-2024.
 2. Uchwała nr 298/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.
 3. Uchwała nr 299/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Finansów na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 300/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.
 5. Uchwała nr 301/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 6. Uchwała nr 302/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 7. Uchwała nr 303/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2024/2025.
 8. Uchwała nr 304/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2024/2025 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Uchwała nr 305/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.