Uchwały w 2023 roku

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 stycznia 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 205/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. n. med. Mansurowi Rahnama – Hezavah.
 2. Uchwała nr 206/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
 3. Uchwała nr 207/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 208/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 209/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku lekarskim, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku akademickiego 2018/2019.
 6. Uchwała nr 210/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku lekarskim, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim dla cykli rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
 7. Uchwała nr 211/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 110/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego.
 8. Uchwała nr 212/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 413/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Uchwała nr 213/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 lutego 2023 r.

 

 1. Uchwała nr 214/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, studia o profilu ogólnoakademickim.
 2. Uchwała nr 215/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia dra hab. n. med. Wrzesława Romańczuka, prof. UR auli w budynku A5 Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 216/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą INVENTUR Sp. z o.o.
 4. Uchwała nr 217/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekazania budynku D2 przy ul. Ćwiklińskiej 1 
  w Rzeszowie Spółce INVENTUR Sp. z o.o.
 5. Uchwała nr 218/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku psychologia, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 219/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ochrona środowiska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 220/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 17/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024.
 8. Uchwała nr 221/02/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2023 r. uchylająca Uchwałę nr 135/02/2022 Senatu UR z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku optyka okularowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.