Uchwały w 2024 roku

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 25 stycznia 2024 r.

 

 1. Uchwała nr 306/01/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2028.
 2. Uchwała nr 307/01/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2028.
 3. Uchwała nr 308/01/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia grudnia 2024 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2028.
 4. Uchwała nr 309/01/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 296/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
  z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia
  i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025.
 5. Uchwała nr 310/01/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania Strategii HR4R UR na lata 2024 – 2026 – Plan działań
  w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 29 lutego 2024 r.

 

 1. Uchwała nr 311/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 312/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 313/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania Planu Rozwojowego Uczelni – Kolegium Nauk Medycznych na lata 2024 – 2026.
 4. Uchwała nr 314/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku logistyka w sektorze rolno spożywczym, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 315/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku mechatronika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 316/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 177/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
  30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na lata akademickie: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
 7. Uchwała nr 317/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 270/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2027/2028

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 21 marca 2024 r.

 

 1. Uchwała nr 318/02/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 319/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 320/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych.
 4. Uchwała nr 321/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania imienia dra hab. Zbigniewa Jakubka, prof. UR sali w budynku Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 322/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Media, Visual and Social Communication, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchwała nr 323/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku kulturoznawstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 324/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 296/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025 (z późn. zm.).
 8. Uchwała nr 325/03/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie kandydatur do odznaczeń resortowych.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte w dniu 4 kwietnia 2024 r.

 

 1. Uchwała nr 326/04/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2024-2028.
 2. Uchwała nr 327/04/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2024-2028.