Uchwały w 2020 roku

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 września 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 1/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2019/2020 oraz w roku akademickim 2020/2021.
 2. Uchwała nr 2/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 485/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 3/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania komisji senackich i dyscyplinarnych na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 4/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie kandydatur na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Uchwała nr 5/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Kolegium Nauk Medycznych o przyznanie hab. n. med. Zbigniewowi Żyliczowi statusu profesora wizytującego w Instytucie Nauk Medycznych.
 6. Uchwała nr 6/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia przez JM Rektora, w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
 7. Uchwała nr 7/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Podkarpackie Centrum Sportu Akademickiego”.
 8. Uchwała nr 8/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Uchwała nr 9/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Uchwała nr 10/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Uchwała nr 11/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 566/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 12. Uchwała nr 12/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 13. Uchwała nr 12/09/2020 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 w sprawie wprowadzenia do programów studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 października 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 14/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska na temat aktualnej sytuacji w kraju
 2. Uchwała nr 15/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 518/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021
 3. Uchwała nr 16/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Statutu i Rozwoju na kadencję 2020-2024
 4. Uchwała nr 17/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Nauki na kadencję 2020-2024
 5. Uchwała nr 18/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024
 6. Uchwała nr 19/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Finansów na kadencję 2020-2024
 7. Uchwała nr 20/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024
 8. Uchwała nr 21/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024
 9. Uchwała nr 22/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024
 10. Uchwała nr 23/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024
 11. Uchwała nr 24/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024
 12. Uchwała nr 25/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 13. Uchwała nr 26/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych: neurologopedia
 14. Uchwała nr 27/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 508/11/2019 Senatu Uniwersytetu rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 listopada 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 28/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2021-2024
 2. Uchwała nr 29/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2021-2024
 3. Uchwała nr 30/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego
 4. Uchwała nr 31/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego senackiej Komisji ds. Kształcenia
 5. Uchwała nr 32/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 6. Uchwała nr 33/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 8/09/2020 Senatu UR z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim
 7. Uchwała nr 34/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „Informatyka”, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 8. Uchwała nr 35/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu UR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 9. Uchwała nr 36/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
 10. Uchwała nr 37/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa budynków dydaktycznych Instytutu Nauk Prawnych”
 11. Uchwała nr 38/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Doposażenie technologiczne dla Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”
 12. Uchwała nr 39/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa segmentów i pokoi mieszkalnych w Domu Studenta „Laura” przy ulicy Cichej 2 w Rzeszowie”
 13. Uchwała nr 40/11/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa segmentów i pokoi mieszkalnych w Domu Studenta „Filon” przy ulicy Cichej 4 w Rzeszowie”

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 17 grudnia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 41/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 42/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej  w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022
 3. Uchwała nr 43/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim
 4. Uchwała nr 44/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: „Grafika komputerowa”