Terminarz posiedzeń Senatu

 

 

Uchwała nr 172/06/2022

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR

we wrześniu roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjętego Uchwałą nr 2/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r., ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

§ 1

We wrześniu roku akademickiego 2021/2022:

29 września 2022 r.

§ 2

W roku akademickim 2022/2023:

Semestr zimowy:

27 października 2022 r.

24 listopada 2022 r.

15 grudnia 2022 r.

26 stycznia 2023 r.

Semestr letni:

23 lutego 2023 r.

30 marca 2023 r.

27 kwietnia 2023 r.

25 maja 2023 r.

29 czerwca 2023 r.

§ 3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor