Terminarz posiedzeń Senatu

Uchwała nr 266/06/2023
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR
we wrześniu roku akademickiego 2022/2023 oraz w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
(t.j. Uchwała nr 231/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.), ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

 

§1

We wrześniu roku akademickiego 2022/2023:

 

28 września 2023 r.

 

§2

W roku akademickim 2023/2024:

Semestr zimowy:

26 października 2023 r.

30 listopada 2023 r.

21 grudnia 2023 r.

25 stycznia 2024 r.

 

Semestr letni:

29 lutego 2024 r.

21 marca 2024 r.

25 kwietnia 2024 r.

23 maja 2024 r.

27 czerwca 2024 r.

 

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor