Skład Senatu

SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

NA KADENCJĘ 2020-2024

(kwiecień 2024 r.)

 

                       

REKTOR

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

Prof. dr hab. Tadeusz Boruta

Prof. dr hab. Janusz Pasterski

Prof. dr hab. Małgorzata Rybicka

Prof. dr hab. Marek Stanisz

Prof. dr hab. Jacek Ścibor

Dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

Dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Dr Małgorzata Dziedzic

Dr Beata Kopecka

Dr Iwona Szwed

 

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

Prof. dr hab. Adam Reich

Dr hab. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

Dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR

Dr hab. Lidia Perenc, prof. UR

Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

Dr Piotr Matłosz

Dr Łukasz Ożóg

Dr Justyna Podgórska-Bednarz

 

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

Prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

Prof. dr hab. Józef Gorzelany

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

Prof. dr hab. Wiesław Śliwa

Dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Dr hab. Robert Pązik, prof. UR

Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

Dr Agata Ćwik

Dr inż. Wiesław Paja

Dr Piotr Pusz

 

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR

Dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR

Dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

Dr Jan Gałkowski

Dr Paweł Majka

Dr Anna Pięta-Szawara

 

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I PROFESORÓW UR REPREZENTUJĄCY DYSCYPLINY NIEPODLEGAJĄCE EWALUACJI W UR

Prof. dr hab. inż. Anna Koziorowska

Prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Stud. Krzysztof Adamski

Stud. Aleksandra Bąk

Stud. Jakub Czerny

Stud. Aleksandra Jaśkiewicz

Stud. Jakub Kasprzyk

Stud. Rafał Kołodziej

Stud. Jagoda Koryl

Stud. Maciej Mulak

Stud. Gabriela Sołga

Stud. Weronika Wałęga

Stud. Natalia Watras

Stud. Agnieszka Zapała

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

(wakat)

 

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTEK POZAKOLEGIALNYCH

Mgr Tomasz Świątek

 

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Mgr Bożena Kamińska-Przybylska

Mgr inż. Marian Skupień

Mgr Wojciech Ząbek

 

UCZESTNICY POSIEDZEŃ Z GŁOSEM DORADCZYM

Dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR – NSZZ „Solidarność” UR

Dr Małgorzata Skulimowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego na UR

Mgr Renata Nowak – Komitet Zakładowy OZZ IP UR

 

STALI GOŚCIE SENATU

Dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. Elżbieta Feret – Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Paweł Grata – Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Edyta Barnaś – Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

Prof. dr hab. Sabina Grabowska – Dziekan Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych

Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Prof. dr hab. Marek Koziorowski

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Dr Maciej Ulita – Kanclerz UR

Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR

Mgr Bożena Kot – Audytor Wewnętrzny UR

Mgr Dominik Ziobro – Dyrektor Biblioteki UR

Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa UR

Mgr Mateusz Śliwa – Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR

Stud. Bartosz Gabrychowicz – Przewodniczący Samorządu Studentów UR