Uchwały w 2020 roku

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 stycznia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 527/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2.  Uchwała nr 528/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 3. Uchwała nr 529/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim
 4. Uchwała nr 530/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim
 5. Uchwała nr 531/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 517/12/2019 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok
 6. Uchwała nr 532/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia barw Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
 7. Uchwała nr 533/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 8. Uchwała nr 534/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 9. Uchwała nr 535/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego
 10. Uchwała nr 536/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie
 11. Uchwała nr 537/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 483/09/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 12. Uchwała nr 538/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii
 13. Uchwała nr 539/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego  Uniwersytetu Rzeszowskiego, zmienioną Uchwałą nr 470/09/2019 z dnia 26 września 2019 r.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 lutego 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 540/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 541/02/2020Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 542/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 4. Uchwała nr 543/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Uchwała nr 544/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 6. Uchwała nr 545/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym
 7. Uchwała nr 546/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
 8. Uchwała nr 547/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych nauczanie informatyki w szkole
 9. Uchwała nr 548/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
 10. Uchwała nr 549/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 marca 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 550/03/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym  Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 9 kwietnia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 551/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 kwietnia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 552/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie: zaopiniowania kandydata na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2020-2024
 2. Uchwała nr 553/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 554/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: zakończenia likwidacji i przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS
 4. Uchwała nr 555/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim
 5. Uchwała nr 556/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 6. Uchwała nr 576/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów
  w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 maja 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 558/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 559/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 560/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
 4. Uchwała nr 561/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Zygmuntowi Woźniczce tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
 5. Uchwała nr 562/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
 6. Uchwała nr 563/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą Uchwałę nr 510/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej
 7. Uchwała nr 564/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 8. Uchwała nr 565/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych: matematyka
 9. Uchwała nr 566/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 10. Uchwała nr 567/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 11. Uchwała nr 568/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 569/06/2020Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 570/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Annie Wydryckiej tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
 3. Uchwała nr 571/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 4. Uchwała nr 572/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Uchwała nr 573/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 6. Uchwała nr 574/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Języków Obcych
 7. Uchwała nr 575/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji
 8. Uchwała nr 576/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Kulturalno – Oświatowego „Resovia Saltans”
 9. Uchwała nr 577/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie oceny działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora
 10. Uchwała nr 578/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 11. Uchwała nr 579/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne
 12. Uchwała nr 580/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 25 czerwca 2020 r. w sprawie Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego
 13. Uchwała nr 581/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 14. Uchwała nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022
 15. Uchwała nr 583/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 16. Uchwała nr 584/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych