Uchwały w 2012 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2012

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  26 stycznia 2012 roku

 1. Uchwała nr 350/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 2. Uchwała nr 351/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 352/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012-2015.
 4. Uchwała nr 353/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 354/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 6. Uchwała nr 355/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej.
 7. Uchwała nr 356/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Uberman na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 8. Uchwała nr 357/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi.
 9. Uchwała nr 358/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 w części dotyczącej kierunku filologia polska.   
 10. Uchwała nr 359/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 w części dotyczącej kierunku nauki o rodzinie.
 11. Uchwała nr 360/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie.
 12. Uchwała nr 361/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do projektu Centrum Innowacyjnych Technologii.
 13. Uchwała nr 362/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji inwestycji Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego.
 14. Uchwała nr 363/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Kodeksu etyki pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego niebędących nauczycielami akademickimi.
 15. Uchwała nr 364/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  23 lutego 2012 roku

 1. Uchwała nr 365/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Małgorzaty Rybickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 2. Uchwała nr 366/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mirosława Dymona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 3. Uchwała nr 367/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Zimy na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 4. Uchwała nr 368/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Parlińskiej-Wojtan na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 5. Uchwała nr 369/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do Kolegium Elektorów wydziału.
 6. Uchwała nr 370/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do Kolegium Elektorów wydziału.
 7. Uchwała nr 371/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Terminarza czynności wyborczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 372/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 373/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 374/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 375/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 376/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Konferencyjno-Naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Uchwała nr 377/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Marketingu Produktów Spożywczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Uchwała nr 378/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Uchwała nr 379/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie działań Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  29 marca 2012 roku

 1. Uchwała nr 380/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej UR.  
 2. Uchwała nr 381/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 3. Uchwała nr 382/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 383/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   
 5. Uchwała nr 384/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Tadeusza Błońskiego (Wydział Sztuki).           
 6. Uchwała nr 385/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Adama Czudca (Wydział Ekonomii).          
 7. Uchwała nr 386/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. prof. UR Grzegorza Ślusarza (Wydział Ekonomii).   
 8. Uchwała nr 387/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Zofii Czapigi (Wydział Filologiczny). 
 9. Uchwała nr 388/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Grzegorza A. Kleparskiego (Wydział Filologiczny). 
 10. Uchwała nr 389/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Natalyi Malyutiny (Wydział Filologiczny). 
 11. Uchwała nr 390/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyborów uzupełniających do komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych ds. studentów.
 12. Uchwała nr 391/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 13. Uchwała nr 392/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 279/04/2011 r. z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.
 14. Uchwała nr 393/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
 15. Uchwała nr 394/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie współpracy z instytucjami zagranicznymi.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  26 kwietnia 2012 roku

 1. Uchwała nr 395/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.   
 2. Uchwała nr 396/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 397/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 398/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.  
 5. Uchwała nr 399/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Przemysława Paczkowskiego (Międzywydziałowy Instytut Filozofii) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 6. Uchwała nr 400/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Wojciecha Furmana (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 7. Uchwała nr 401/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Janusza Pasterskiego (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 402/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia doc. dra hab. Grzegorza Raby (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 9. Uchwała nr 403/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia doc. dr hab. Małgorzaty Tacikowskiej (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 maja 2012 roku

 

 

 1. Uchwała nr 404/05/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 405/05/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na  poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2013/2014.
 3. Uchwała nr 406/05/2012 w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2012/2013 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 4. Uchwała nr 407/05/2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych i kursów.
 5. Uchwała nr 408/05/2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.
 6. Uchwała nr 409/05/2012 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 7. Uchwała nr 410/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Agnieszki Pawłowskiej (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 8. Uchwała nr 411/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. prof. UR Zbigniewa Rykla (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 9. Uchwała nr 412/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. prof. UR Tomasza Barana (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 10. Uchwała nr 413/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Idalii Kasprzyk (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 11. Uchwała nr 414/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. Cezarego Mitrusa (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 12. Uchwała nr 415/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. prof. UR Bogusława Ślusarczyka (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 13. Uchwała nr 416/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. n. med. Joanny Skręt-Magierło (Wydział Medyczny). 
 14. Uchwała nr 417/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Lucyny Leniowskiej (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). 
 15. Uchwała nr 418/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jana Zwolaka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 21 czerwca 2012 roku

 1. Uchwała nr 419/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 420/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 421/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie  zatwierdzenia  planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok.
 4. Uchwała nr 422/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.
 5. Uchwała nr 423/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.     
 6. Uchwała nr 424/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w UR, finansowanych z budżetu państwa w roku akademickim 2012/2013.
 7. Uchwała nr 425/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Aleksandra Bobki (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny).
 8. Uchwała nr 426/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jadwigi Hoff (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny).
 9. Uchwała nr 427/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Marioli Hoszowskiej (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 428/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Oleksandra Sytnyka (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 11. Uchwała nr 429/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Pawła Sierżęgi (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 12. Uchwała nr 430/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  prof. dra hab. Pavola Štekauera (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 431/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. prof. UR Teodora Hrehovcika (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 14. Uchwała nr 432/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Uberman (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 433/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Marka Pokrywki (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 434/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 17. Uchwała nr 435/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Ekonomii.
 18. Uchwała nr 436/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 19. Uchwała nr 437/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 20. Uchwała nr 438/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 21. Uchwała nr 439/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 22. Uchwała nr 440/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji.
 23. Uchwała nr 441/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. 
 24. Uchwała nr 442/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Sztuki. 
 25. Uchwała nr 443/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.  
 26. Uchwała nr 444/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii.
 27. Uchwała nr 445/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 września 2012 r.

 1. Uchwała nr 1/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie tematyki posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 2/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.
 3. Uchwała nr 3/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w UR w roku akademickim 2012/2013.
 4. Uchwała nr 4/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia Uchwały nr 75/05/2009, dotyczącej Regulaminu studiów podyplomowych.  
 5. Uchwała nr 5/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka – studia inżynierskie pierwszego stopnia, realizowane na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 6. Uchwała nr 6/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 7/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do wyboru audytora, badającego sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 8/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do 5 mln zł.
 9. Uchwala nr 9/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości do 10 mln zł.
 10. Uchwała nr 10/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 11. Uchwała nr 11/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 12. Uchwała nr 12/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 13. Uchwała nr 13/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.
 14. Uchwała nr 14/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania kierownika Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych.
 15. Uchwała nr 15/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania kierownika Centrum Sportu i Rekreacji.
 16. Uchwala nr 16/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko.
 17. Uchwala nr 17/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata.
 18. Uchwała nr 18/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mariusza Rudego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 19/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. prof. UR Bohdana Rytsara (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 20/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Stanisława Domaradzkiego (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 21/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Jerzego Wróbla (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 22/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kaweckiego (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 23/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 24/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 25/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Krzysztofa Kostrzewy (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 26. Uchwała nr 26/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Prejsnar-Wąsacz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 27. Uchwała nr 27/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Gabrieli Dobrovicowej (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 28/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Marii Kiovskiej (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 29/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 30/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Walentego Baluka (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 31/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty Świrgoń-Skok (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 32/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Jolanty Kamińskiej-Kwak (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 33. Uchwała nr 33/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Wojciecha Łysiaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 34. Uchwała nr 34/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr Diany Gergovej (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 35. Uchwała nr 35/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Bogdana Mytskana (Wydział Wychowania Fizycznego) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 36. Uchwała nr 36/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Łukasza Łuczaja (Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 października 2012 r.

 1. Uchwała nr 37/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Instytutu Filozofii.
 2. Uchwała nr 38/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Oklejewicza (Wydział Biologiczno-Rolniczy)  na  stanowisku profesora nadzwyczajnego.      
 3. Uchwała nr 39/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Marka Palucha (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 4. Uchwała nr 40/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 41/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 6. Uchwała nr 42/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 7. Uchwała nr 43/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 8. Uchwała nr 44/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej.
 9. Uchwała nr 45/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Nauki. 
 10. Uchwała nr 46/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 
 11. Uchwała nr 47/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  
 12. Uchwała nr 48/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 49/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 14. Uchwała nr 50/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 listopada 2012 r.

 1. Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa  Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 52/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2012/2013 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 3. Uchwała nr 53/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia prof. Mariana Bobrana sali dydaktycznej nr 306 w Katedrze Filologii Rosyjskiej.
 4. Uchwała nr 54/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 5. Uchwała nr 55/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 6. Uchwała nr 56/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 7. Uchwała nr 57/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 8. Uchwała nr 58/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów podyplomowych dla nauczycieli: „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
 9. Uchwała nr 59/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Antoniego Nikla (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 60/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. n. med. prof. UR Romualda Krajewskiego (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 61/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia mgra inż. Jarosława Szlęzaka na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 62/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 13. Uchwała nr 63/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
 14. Uchwała nr 64/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 20 grudnia 2012 r.

 1. Uchwała nr 65/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.
 2. Uchwała nr 66/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.
 3. Uchwała nr 67/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia obiektów sportowych stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie.
 4. Uchwała nr 68/12/2012 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 69/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej. 
 6. Uchwała nr 70/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Andrzeja Sybirnego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.