Uchwały w 2019 roku

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 stycznia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.
 2. Uchwała nr 399/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
 3. Uchwała nr 400/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 tycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 391/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 401/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i  rodzajów stanowisk na UR oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny.
 5. Uchwała nr 402/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 403/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 7. Uchwała nr 404/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 lutego 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 405/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 406/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie kandydatur do Rady Doskonałości Naukowej.
 3. Uchwała nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 4. Uchwała nr 408/02/2019Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 409/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 6. Uchwała nr 410/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 411/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: polonistyka dla obcokrajowców studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 8. Uchwała nr 412/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku: polonistyka dla obcokrajowców, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 413/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 marca 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 414/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 415/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do Złotego Medalu Zasłużony  Kulturze – Gloria  Artis.
 3. Uchwała nr 416/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 417/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Genowefie Kruczek-Kowalskiej Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 418/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 419/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni, zmienionej Uchwałą nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
 7. Uchwała nr 420/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 283/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 8. Uchwała nr 421/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 422/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 10. Uchwała nr 423/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 296/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025”.      

          


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 4 kwietnia 2019 r.

 

 1.  Uchwała nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 kwietnia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 425/04/2019 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.
 2. Uchwała nr 426/04/2019 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018oraz zwiększenie funduszu zasadniczego.
 3. Uchwała nr 427/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 390/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 4. Uchwała nr 428/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 430/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim do dyscyplin naukowych lub artystycznych.
 7. Uchwała nr 431/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 (zmieniona Uchwałą nr 392/12/ 2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r.).
 8. Uchwała nr 432/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 433/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 10. Uchwała nr 434/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia angielska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 11. Uchwała nr 435/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia angielska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 12. Uchwała nr 436/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia germańska,studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 13. Uchwała nr 437/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 14. Uchwała nr 438/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia germańska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 15. Uchwała nr 439/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 16. Uchwała nr 440/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 17. Uchwała nr 441/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska, studia  pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 18. Uchwała nr 442/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia rosyjska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 19. Uchwała nr 443/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 20. Uchwała nr 444/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 21. Uchwała nr 445/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego. 
 22. Uchwała nr 446/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia w 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 23. Uchwała nr 447/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania na członka pierwszej Rady UR

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 maja 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
 2. Uchwała nr 449/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski.
 3. Uchwała nr 450/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 451/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS.
 5. Uchwała nr 452/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania likwidatora Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS.
 6. Uchwała nr 453/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 454/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 455/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 456/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 457/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020
 2. Uchwała nr 458/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny funkcjonowania Uczelni, na podstawie sprawozdania Rektora.
 3. Uchwała nr 459/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
 4. Uchwała nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 461/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dni 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 7. Uchwała nr 463/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 465/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD).
 10. Uchwała nr 466/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o  zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 467/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 września 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 468/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 469/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 470/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 471/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2019-2023.
 5. Uchwała nr 472/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora.
 6. Uchwała nr 473/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 7. Uchwała nr 474/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 8. Uchwała nr 475/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 9. Uchwała nr 476/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. 
 10. Uchwała nr 477/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 478/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 479/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 13. Uchwała nr 480/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
 14. Uchwała nr 481/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania przez Senat UR czynności związanych z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w sprawach wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 15. Uchwała nr 482/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 16. Uchwała nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 17. Uchwała nr 484/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą Uchwałę nr 460/06/2019 Senatu UR w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 października 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 485/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 486/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 487/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 482/09/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 4. Uchwała nr 488/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 477/09/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Uchwała nr 489/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r.w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego
 6. Uchwała nr 490/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 7. Uchwała nr 491/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu obrad Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 8. Uchwała nr 492/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r.w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozwoju.
 9. Uchwała nr 493/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 10. Uchwała nr 494/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki.
 11. Uchwała nr 495/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 
 12. Uchwała nr 496/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 13. Uchwała nr 497/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 14. Uchwała nr 498/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 15. Uchwała nr 499/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  Centrum Dydaktycznego Nauk Techniczno-Przyrodniczych .
 16. Uchwała nr 500/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: logopedia
 17. Uchwała nr 501/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych i zatwierdzenia programu dla choreograficznych studiów podyplomowych: prowadzenie zespołów tanecznych – taniec polski
 18. Uchwała nr 502/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
 19. Uchwała nr 503/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 14 listopada 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 504/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 listopada 2019 r.  zmieniająca Uchwałę nr 477/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego (zmieniona Uchwałą nr 488/10/2019 z dnia 24 października 2019 r.)

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 listopada 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 505/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r.  zmieniająca Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęty Uchwałą nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, zmieniony Uchwałą 469/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r.
 2. Uchwała nr 506/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Polityki otwartości  dostępu do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi uzyskanymi w jednostkach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 507/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 4. Uchwała nr 508/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 509/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 413/02/2019 Senatu UR z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 510/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 7. Uchwała nr 511/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: historia.
 8. Uchwała nr 512/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: wiedza o społeczeństwie.
 9. Uchwała nr 513/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie realizacji projektu: „Termomodernizacja Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego – DS. LAURA, DS. FILON, DS. HILTON, DS. MERKURY w Rzeszowie”.

 


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 19 grudnia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 514/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
 2. Uchwała nr 515/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu pierwszej Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 516/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  zmieniająca Uchwałę nr 478/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
 4. Uchwała nr 517/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok
 5. Uchwała nr 518/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021
 6. Uchwała nr 519/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 7. Uchwała nr 520/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: spółdzielczość mieszkaniowa – aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne
 8. Uchwała nr 521/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w programie studiów dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa, studia pierwszego stopnia, w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku 2018/2019
 9. Uchwała nr 522/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 482/09/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmieniona Uchwałą nr 487/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r.
 10. Uchwała nr 523/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Polonijnego 
 11. Uchwała nr 524/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 12. Uchwała nr 525/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 13. Uchwała nr 526/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021