Uchwały w 2018 roku

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

przyjęte w dniu 25 stycznia 2018 r

 

 1. Uchwała nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego.
 2. Uchwała nr 227/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na kierunku lekarskim w ramach tzw. English Division.
 3. Uchwała nr 228/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 80/01/2017 Senatu UR z dnia 26  stycznia 2017 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).
 4. Uchwała nr 229/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 230/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi.
 6. Uchwała nr 231/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 7. Uchwała nr 232/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 233/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 9. Uchwała nr 234/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 235/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Doroty Osuchowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 236/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  zatrudnienie dr hab. Wioletty Zawitkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

przyjęte w dniu 22 lutego 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 237/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 2. Uchwała nr 238/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Uchwała nr 239/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 4. Uchwała nr 240/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Uchwała nr 241/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 6. Uchwała nr 242/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym kierunku studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Uchwała nr 243/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 8. Uchwała nr 244/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku studiów jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 9. Uchwała nr 245/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku komunikacja międzykulturowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Uchwała nr 246/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów komunikacja międzykulturowa, Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 11. Uchwała nr 247/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 12. Uchwała nr 248/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym kierunku studiów turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Uchwała nr 249/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 14. Uchwała nr 250/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych”
 15. Uchwała nr 251/02/2018  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Instytutu Fizjoterapii przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie”
 16. Uchwała nr 252/02/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Rafała Hakalli na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

przyjęte w dniu 29 marca 2018 r.

 

 

 1. Uchwała nr 253/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych
 2. Uchwała nr 254/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej
 3. Uchwała nr 255/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Uchwała nr 256/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Profesora Stefana Reczka sali nr 110 w budynku A1 UR przy ul. Rejtana 16c
 5. Uchwała nr 257/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
 6. Uchwała nr 258/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 7. Uchwała nr 259/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście Uchwały nr 191/10/2017 Senatu UR z dnia 26 października 2017r.
 8. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018
 9. Uchwała nr 260/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 102/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych
 10. Uchwała nr 261/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnych omyłek w treści załączników nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 11. Uchwała nr 262/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 9 do Uchwały nr 438/06/2012 Senatu UR z 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym
 12. Uchwała nr 263/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika do Uchwały nr 74/01/2013 Senatu UR z 31 stycznia 2013 r.
  w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne.
 13. Uchwała nr 264/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 14. Uchwała nr 265/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia  
 15. Uchwała nr 266/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozwoju
 16. Uchwała nr 267/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
 17. Uchwała nr 268/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki
 18. Uchwała nr 269/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziału Biotechnologii o zatrudnienie dr hab. Anny Lewińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 19. Uchwała nr 270/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 20. Uchwała nr 271/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Pawła Bińczyckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 21. Uchwała nr 272/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Łukasza Cywickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 kwietnia 2018 r.
 

 1. Uchwała nr 273/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w  Regulaminie Wyborczym UR.
 2. Uchwała nr 274/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Regulaminu wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 275/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na  I  rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.
 4. Uchwała nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020.
 5. Uchwała nr 277/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w  Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 278/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia uchwały nr 2/4/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Prawa i Administracji UR.
 7. Uchwała nr 279/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesor Annie Blom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 280/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Marioli Grzebyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 281/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Malickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 maja 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 282/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz pokrycie straty z funduszu zasadniczego.
 2. Uchwała nr 283/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 3. Uchwała nr 284/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 625/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej – poza Uniwersytetem Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 285/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu pod nazwą: „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski”.
 5. Uchwała nr 286/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu pod nazwą: „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej”.
 6. Uchwała nr 287/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach projektu pod nazwą: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”.
 7. Uchwała nr 288/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynków dydaktycznych przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie w  zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych".
 8. Uchwała nr 289/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Adaptacja części budynku mieszkalnego DS w Weryni dla potrzeb Wydziału Biotechnologii".
 9. Uchwała nr 290/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynków dydaktycznych B1 przy ul. Jałowego 24 i B3 przy ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych".
 10. Uchwała nr 291/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa pomieszczeń kuchennych i pomocniczych w budynku C7 przy ul. Marszałkowskiej 24A dla potrzeb Instytutu Fizjoterapii wraz z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej – budowa windy i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
 11. Uchwała nr 292/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynku dydaktycznego C2 przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.
 12. Uchwała nr 293/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie aktualizacji Uchwały nr 654/06/2016 Senatu UR z dnia 30 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą nr 109/02/82017 z dnia 23 lutego 2017 r., dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami”.
 13. Uchwała nr 294/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 106/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa budynku A1”.
 14. Uchwała nr 295/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 105/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu: „Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku A0”.
 15. Uchwała nr 296/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025”.
 16. Uchwała nr 297/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Profesorowi Shimonowi Redlichowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Uchwała nr 298/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Artura Czapigi na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 18. Uchwała nr 299/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. inż. Doroty Bartusik-Aebisher na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 300/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Moniki Binkowskiej-Bury na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 301/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o kult. fiz. Justyny Drzał-Grabiec na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 302/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra  hab. n. med. Davida Aebishera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 czerwca 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 303/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2017/2018 oraz w roku akademickim 2018/2019.
 2. Uchwała nr 304/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 305/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 306/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 307/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 3/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 308/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 159/06/2017 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 309/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 175/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26  września 2013 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych: przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli.
 8. Uchwała nr 310/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych: diagnoza i terapia pedagogiczna.
 9. Uchwała nr 311/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w Sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych: pedagogika człowieka dorosłego.
 10. Uchwała nr 312/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych: kultura chińska.
 11. Uchwała nr 313/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 12. Uchwała nr 314/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii.
 13. Uchwała nr 315/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.
 14. Uchwała nr 316/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 15. Uchwała nr 317/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Medycznym.
 16. Uchwała nr 318/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym.
 17. Uchwała nr 319/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Sztuki.
 18. Uchwała nr 320/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dostosowania i zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 19. Uchwała nr 321/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w dziedzinie kształcenia pod nazwą: 4-Letnie Polonijne Studium Choreograficzne.
 20. Uchwała nr 322/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 108/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.
 21. Uchwała nr 323/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Mazur na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 324/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Rokosz-Piejko na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 325/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Mariusza Chrostka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 326/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Wal na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 327/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Krzysztofa Pancerza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 26. Uchwała nr 328/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Edyty Barnaś na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 27. Uchwała nr 329/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Lidii Perenc na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 330/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Wojciecha Wąska na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 331/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Bonusiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 332/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie ks. dra hab. Sławomira Zabraniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 333/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Hoszowskiej-Jabłońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 334/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Macieja Kanikuły na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 33. Uchwała nr 335/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Romana Pelczara na stanowisku profesora zwyczajnego.
 34. Uchwała nr 336/06/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Piotra T. Nowakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 20 września 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 337/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nadanie imienia Andrzeja Listwana placowi położonemu przy budynku E5 UR, przy ul. Dąbrowskiego 83
 2. Uchwała nr 338/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 339/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD) – podstawowej jednostki organizacyjnej UR niebędącej wydziałem
 4. Uchwała nr 340/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UR
 5. Uchwała nr 341/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UR
 6. Uchwała nr 342/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 2 do Uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji
 7. Uchwała nr 343/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania redakcyjnej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 13/09/2016 Senatu UR z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku administracja, studia I stopnia o profilu praktycznym
 8. Uchwała nr 344/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania i zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz wychowanie fizyczne
 9. Uchwała nr 345/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Socjologiczno-Historycznym
 10. Uchwała nr 346/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego
 11. Uchwała nr 347/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany  Uchwały Senatu UR nr 505/06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”
 12. Uchwała nr 348/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej
 13. Uchwała nr 349/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 
 14. Uchwała nr 350/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 15. Uchwała nr 351/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
 16. Uchwała nr 352/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 17. Uchwała nr 353/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego
 18. Uchwała nr 354/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 19. Uchwała nr 355/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 20. Uchwała nr 356/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego
 21. Uchwała nr 357/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego
 22. Uchwała nr 358/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 23. Uchwała nr 359/09/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 października 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 360/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 275/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.
 2. Uchwała nr 361/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 3. Uchwała nr 362/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 4. Uchwała nr 363/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia.
 5. Uchwała nr 364/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 6. Uchwała nr 365/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 7. Uchwała nr 366/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 8. Uchwała nr 367/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 9. Uchwała nr 368/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 10. Uchwała nr 369/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 11. Uchwała nr 370/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 12. Uchwała nr 371/10/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 listopada 2018 roku

 

 1. Uchwała nr 372/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.
 2. Uchwała nr 373/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie UR.
 3. Uchwała nr 374/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD).
 4. Uchwała nr 375/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 5. Uchwała nr 376/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji publicznej – studia menedżerskie.
 6. Uchwała nr 377/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 7. Uchwała nr 378/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 379/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 380/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 10. Uchwała nr 381/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Rozwoju.
 11. Uchwała nr 382/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 12. Uchwała nr 383/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 384/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie awansu profesorów nadzwyczajnych tytularnych na stanowisko profesora w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 14. Uchwała nr 385/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 15. Uchwała nr 386/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 16. Uchwała nr 387/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.Uchwała nr 388/11/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

 1. Uchwała nr 389/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie awansu doktorów habilitowanych na stanowisko profesora uczelni.
 2. Uchwała nr 390/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 3. Uchwała nr 391/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 392/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr 276/04/2018 Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.
 5. Uchwała nr 393/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 6. Uchwała nr 394/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 395/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie dodatkowych czynności zarobkowych przez Rektora UR.
 8. Uchwała nr 396/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 9. Uchwała nr 397/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.