Uchwały w 2017 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 stycznia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 74/01/2017 Senatu UR w sprawie stanowiska środowiska akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec narastającej fali agresji.
 2. Uchwała nr 75/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia kalendarium składania wniosków o uprawnienia akademickie.
 3. Uchwała nr 76/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr  627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018.
 4. Uchwała nr 77/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 214/10/2013 Senatu UR z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.
 5. Uchwała nr 78/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.
 6. Uchwała nr 79/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 7 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 7. Uchwała nr 80/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 8. Uchwała nr 81/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 11 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 9. Uchwała nr 82/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 3 i 4 do Uchwały nr  443/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 10. Uchwała nr 83/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 84/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Kształcenia.
 12. Uchwała nr 85/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 86/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. Stanisława Domoradzkiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 87/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Pawła Jakubczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 88/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Gajdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 89/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Zbigniewa Jakubka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 90/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Budzyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 91/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Bochnaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 92/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Grzywacz na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).
 20. Uchwała nr 93/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Gronka na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).
 21. Uchwała nr 94/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Tomasza Duraka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 95/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Romy Durak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 96/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Macieja Balawejdera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 lutego 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr  97/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 2. Uchwała nr 98/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 99/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 100/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych specjalista do spraw rachunkowości.
 5. Uchwała nr 101/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 6. Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych.
 7. Uchwała nr 103/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy pozawydziałowego zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.
 8. Uchwała nr 104/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny.
 9. Uchwała nr 105/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku A0”.
 10. Uchwała nr 106/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Przebudowa budynku A1”.
 11. Uchwała nr 107/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Renowacja elementów budowlanych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Jałowego 24, ul. Towarnickiego 3, ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 oraz ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie".
 12. Uchwała nr 108/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu UR nr 653/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.
 13. Uchwała nr 109/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu UR nr 654/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami”.
 14. Uchwała nr 110/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017  r. w sprawie powołania Międzyuczelnianego Naukowego Centrum Badawczego „Filioque”.
 15. Uchwała nr 111/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta do wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 16. Uchwała nr  112/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Uchwała nr 113/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o   zatrudnienie prof. dr hab. inż. Miroslavy Kačániovej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 114/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Agaty Pierścieniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 marca 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 115/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 116/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała 117/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 118/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście Uchwały nr 33/10/2016 Senatu UR z dnia 27 października 2016r., zmieniającej Uchwałę nr 615/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 119/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość.
 6. Uchwała nr 120/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 7. Uchwała nr 121/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 8. Uchwała nr 122/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Bogdana Wiśniowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 123/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Zofii Bilut-Homplewicz na stanowisku profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 124/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Elżbiety Jabłonowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 kwietnia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 125/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów wyższych.
 2. Uchwała nr 126/04/2017 Senatu w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny.
 3. Uchwała nr 127/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018.
 4. Uchwała nr 128/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii – taniec polski.
 5. Uchwała nr 129/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku fizjoterapia oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów.
 6. Uchwała nr 130/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii.
 7. Uchwała nr 131/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała nr 132/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny (przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie).
 9. Uchwała nr 133/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny (niektórych nieruchomości w Weryni).
 10. Uchwała nr 134/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 11. Uchwała nr 135/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Jankowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 136/04/2017 Senatu Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dra hab. Roberta Pązika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 maja 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 137/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz pokrycia straty z funduszu zasadniczego.
 2. Uchwała nr 138/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie UR.
 3. Uchwała nr 139/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019.
 4. Uchwała nr 140/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 5. Uchwała nr 141/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 142/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku położnictwo, studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 7. Uchwała nr 143/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 8. Uchwała nr 144/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie procedury sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Krasnem.
 9. Uchwała nr 145/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży hali sportowej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 10. Uchwała nr 146/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesor Ricie Süssmuth tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 147/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 12. Uchwała nr 148/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Uberman, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 149/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Pasterskiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 150/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Władysława Mogilskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 151/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. dra hab. Jacka Kozdrója na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 czerwca 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 152/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2017/2018.
 2. Uchwała nr 153/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 154/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.
 4. Uchwała nr 155/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie minimalnych kryteriów awansowania na stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 156/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 6. Uchwała nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „INVENTUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Uchwała nr 158/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, prowadzonych wspólnie na UR.
 8. Uchwała nr 159/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 160/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, kierunku studiów finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 10. Uchwała nr 161/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów grafika, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 11. Uchwała nr 162/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim.
 12. Uchwała nr 163/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych nauczanie plastyki w szkole.
 13. Uchwała nr 164/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych nauczanie biologii w szkole.
 14. Uchwała nr 165/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych prawa i wolności człowieka i obywatela w działalności instytucji publicznych.
 15. Uchwała nr 166/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych: diagnoza dziecka i jego rodziny; profilaktyka społeczna i resocjalizacja, asystent rodziny; pedagog szkolny; specjalistyczne usługi opiekuńcze; wychowanie przez sztukę we współczesnej edukacji.
 16. Uchwała nr 167/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad pobierania opłat związanych z ich prowadzeniem.
 17. Uchwała nr 168/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 16 Uchwały nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 18. Uchwała nr 169/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Dom Nauczyciela Akademickiego przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie
 19. Uchwała nr 170/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Antoniego Nikla, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 171/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Macieja Modrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 172/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Adama Reicha na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 173/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dr hab. Ewy Szpyrki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 174/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dra hab. Waldemara J. Grzegorzewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 września 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 175/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 176/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Dwujęzycznemu Liceum Uniwersyteckiemu imienia Stanisława Barańczaka.
 3. Uchwała nr 177/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 158/06/2017 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, prowadzonych wspólnie na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 178/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 179/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego.
 6. Uchwała nr 180/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia załącznika nr 1 do Uchwały Senatu UR nr 397/04/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie powołania Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 181/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 182/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zwrotu nieruchomości zabudowanej przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej.
 9. Uchwała nr 183/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki.
 10. Uchwała nr 184/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Uchwała nr 185/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Ireneusza Kapusty na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 186/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Andrzeja Cieśli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 187/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra n. med. Zbigniewa Żylicza na stanowisku profesora wizytującego.
 14. Uchwała nr 188/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Sławomira Kadrowa na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 189/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. Suresha I. S. Rattana na stanowisku profesora wizytującego.
 16. Uchwała nr 190/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. Patricka Fickersa na stanowisku profesora wizytującego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 października 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 191/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 127/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018
 2. Uchwała nr 192/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki
 3. Uchwała nr 193/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Dobosz-Bruchnalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 4. Uchwała nr 194/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  zatrudnienie dra hab. Marka Delonga na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 listopada 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 195/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 196/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 3. Uchwała nr 197/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku administracja, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 4. Uchwała nr 198/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku administracja, studia drugiego stopnia, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.
 5. Uchwała nr 199/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia: Uchwały nr 7/09/2016 Senatu UR w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia II stopnia o profilu praktycznym oraz Uchwały nr 8/09/2016 Senatu UR w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia II stopnia, prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 6. Uchwała nr 200/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 127/04/2017 Senatu UR z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018.
 7. Uchwała nr 201/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 627/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała nr 202/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019.
 9. Uchwała nr 203/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych ubezpieczenia społeczne z elementami prawa.
 10. Uchwała nr 204/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych legislacja samorządowa
 11. Uchwała nr 205/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 12. Uchwała nr 206/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 13. Uchwała nr 207/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Renaty Zadrąg-Tęczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 208/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Myszki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 209/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Agnieszki Banaś-Ząbczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 21 grudnia 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 210/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przejęcia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przez Uniwersytet Rzeszowski jako organ tworzący
 2. Uchwała nr 211/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok
 3. Uchwała nr 212/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok
 4. Uchwała nr 213/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przekształcenia Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii w Wydział Biotechnologii
 5. Uchwała nr 214/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku polonistyka stosowana, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 6. Uchwała nr 215/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na  Wydziale Filologicznym, kierunku studiów: polonistyka stosowana, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Uchwała nr 216/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 8. Uchwała nr 217/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na  Wydziale Filologicznym, kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 9. Uchwała nr 218/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych: wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
 10. Uchwała nr 219/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na  Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: administracja publiczna
 11. Uchwała nr 220/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 631/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na  kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia, wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 12. Uchwała nr 221/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 67/12/2016 Senatu UR z dnia 15 grudnia 2016 r. w  sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 13. Uchwała nr 222/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 14. Uchwała nr 223/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania prof. Annie Blom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 15. Uchwała nr 224/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru dra hab. Roberta Pązika, prof. UR na przewodniczącego Rady Bibliotecznej
 16. Uchwała nr 225/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca na stanowisku profesora zwyczajnego