Uchwały w 2016 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 stycznia 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 579/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.
 2. Uchwała nr 580/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.
 3. Uchwała nr 581/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 474/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 4. Uchwała nr 582/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych enologia.
 5. Uchwała nr 583/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych muzyka XX i XXI wieku.
 6. Uchwała nr 584/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 84/02/2013 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 8. Uchwała nr 586/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 9. Uchwała nr 587/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 588/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 589/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Pavola Štekauera na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 590/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Krystyny Mihułki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 591/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. inż. Wiesława Wajsa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 592/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Wiesława Urbanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 593/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Macieja Wnuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 594/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Anny Barwińskiej-Małajowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 lutego 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 595/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa.
 2. Uchwała nr 596/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016, zmieniająca Uchwałę nr 555/11/2015 Senatu UR z dnia 26 listopada 2015 r.
 3. Uchwała nr 597/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 286/03/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 4. Uchwała nr 598/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 288/03/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia II stopnia o profilu praktycznym
 5. Uchwała nr 599/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury prof. dra hab. Marka Koziorowskiego do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Uchwała nr 600/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury dra hab. prof. UR Macieja Wnuka do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Uchwała nr 601/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dr hab. Marii Droby na stanowisku profesora zwyczajnego.
 8. Uchwała nr 602/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. Włodzimierza Sybirnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 603/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dr hab. Jolanty Lenart na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 marca 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 604/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 2. Uchwała nr 605/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 3. Uchwała nr 606/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 607/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Golonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 5. Uchwała nr 608/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Moczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 6. Uchwała nr 609/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza Tuziaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 7. Uchwała nr 610/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Czarnego na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 611/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka stosowana, studia I stopnia, licencjackie, o profilu ogólnoakademickim.
 3. Uchwała nr 613/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana.
 4. Uchwała nr 614/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały nr 474/04/2015 Senatu UR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 615/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 6. Uchwała nr 616/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych audyt wewnętrzny.
 7. Uchwała nr 617/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 391/10/2014 Senatu UR z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych akredytowany coach.
 8. Uchwała nr 618/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku fizjoterapia, studia pierwszego i drugiego stopnia, do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Uchwała nr 619/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Christianowi Lübke tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 620/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 621/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Szmyda na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 622/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 623/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Leszka Pawlikowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 19 maja 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 624/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 625/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej – poza Uniwersytetem Rzeszowskim.
 3. Uchwała nr 626/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 613/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana.
 4. Uchwała nr 627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych  w roku akademickim 2017/2018.
 5. Uchwała nr 628/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017.
 6. Uchwała nr 629/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja.
 7. Uchwała nr 630/05/2016  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magister inżynier, w zakresie posiadanych uprawnień, nadanych Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu na mocy Uchwały Senatu UR z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 8. Uchwała nr 631/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia, wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Uchwała nr 632/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym, dostosowanego do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 10. Uchwała nr 633/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria, studia inżynierskie I stopnia, wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 11. Uchwała nr 634/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka i ekonometria, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym, dostosowanego do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 12. Uchwała nr 635/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży działek gruntowych.
 13. Uchwała nr 636/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania prof. dr. hab. Janowi Miodkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Uchwała nr 637/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Uchwała nr 638/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dr hab. Janiny Kaniuczak na stanowisku profesora zwyczajnego.
 16. Uchwała nr 639/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Maciąga na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 640/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Piotra Thora na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 641/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. n. med. prof. UR Grzegorza Panka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 642/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Edyty Podsiadły na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 643/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Ireneusza Kaweckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 644/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dra hab. Dariusza Zająca na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 645/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Rdzanka na stanowisku profesora zwyczajnego.
 23. Uchwała nr 646/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Szuszkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 24. Uchwała nr 647/05/2016  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Wróbla na stanowisku profesora zwyczajnego.
 25. Uchwała nr 648/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Tomasza Wojtowicza na stanowisku profesora wizytującego.
 26. Uchwała nr 649/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Janusza Sokoła na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 czerwca 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 650/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała nr 651/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
 3. Uchwała nr 652/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia p.o. Rektora do zaciągnięcia, w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, kredytu w wysokości 5 mln zł.
 4. Uchwała nr 653/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 505/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne.
 5. Uchwała nr 654/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 507/06/2015 Senatu UR z dnia z 25 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami.
 6. Uchwała nr 655/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 508/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Uniwersyteckie Centrum Sportowe – Hala Sportowa.
 7. Uchwała nr 656/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektuTermomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni.
 8. Uchwała nr 657/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu Głęboka modernizacja energetyczna Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.
 9. Uchwała nr 658/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemieńskiego 17c, ul. Jałowego 24 i Placu Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni.
 10. Uchwała nr 659/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.
 11. Uchwała nr 660/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia.
 12. Uchwała nr 661/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 13. Uchwała nr 662/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów grafika, studia I stopnia.
 14. Uchwała nr 663/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym studiów podyplomowych neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
 15. Uchwała nr 664/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym studiów podyplomowych neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
 16. Uchwała nr 665/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 17. Uchwała nr 666/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 429/01/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 18. Uchwała nr 667/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Iwony Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 668/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Jerzego Tomali na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 669/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Mariusza Załuckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 670/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Macieja Gitlinga na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 671/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  przedłużenie zatrudnienia dr hab. prof. UR Beaty Szluz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 672/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. inż. Joanny Trąbskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 673/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Berdowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 674/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o  zatrudnienie prof. dra hab. Jana Jungera na stanowisku profesora zwyczajnego.
 26. Uchwała nr 675/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o  zatrudnienie dra hab. Pawła Króla na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 19 września 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 1/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 2/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich.
 3. Uchwała nr 3/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 4/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 5. Uchwała nr 5/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 6/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, studia inżynierskie I stopnia, prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 7/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 8. Uchwała nr 8/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia II stopnia, prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 9. Uchwała nr 9/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 10. Uchwała nr 10/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku nauki o rodzinie, studia I stopnia, prowadzone na Wydziale Pedagogicznym.
 11. Uchwała nr 11/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 12. Uchwała nr 12/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku nauki o rodzinie, studia II stopnia, prowadzone na Wydziale Pedagogicznym.
 13. Uchwała nr 13/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku administracja, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 14. Uchwała nr 14/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku administracja, studia I stopnia, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.
 15. Uchwała nr 15/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 239/12/2013 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 16. Uchwała nr 16/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów  na Wydziale Medycznym (pielęgniarstwo, studia I stopnia; położnictwo, studia I stopnia).
 17. Uchwała nr 17/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym (pielęgniarstwo, studia II stopnia).
 18. Uchwała nr 18/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 19. Uchwała nr 19/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 20. Uchwała nr 20/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prorektora ds. Finansów i Organizacji.
 21. Uchwała nr 21/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Języków Obcych.
 22. Uchwała nr 22/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji.
 23. Uchwała nr 23/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dr hab. Ewy Węgrzyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 24/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Józefa Banasia na stanowisku profesora zwyczajnego.
 25. Uchwała nr 25/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Leszka Olszowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 26. Uchwała nr 26/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Piotra Tutki na stanowisku profesora zwyczajnego.
 27. Uchwała nr 27/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Małgorzaty Wasieli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 28/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie ks. dra hab. Tadeusza Bratkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 29/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Piotra Grodeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 30/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Jacka Ścibora na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 31/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Niemczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 32/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Żarny na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

podjęte w dniu 27 października 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 33/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr  615/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na   I  rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 34/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 3. Uchwała nr 35/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia profilu praktycznego na kierunku studiów fizyka, studia II stopnia.
 4. Uchwała nr 36/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji na  Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów fizyka techniczna, studia II stopnia o  profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 37/10/2016 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Frankowi Wilczkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 38/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 7. Uchwała nr 39/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Jana Oszmiańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 8. Uchwała nr 40/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Zimy, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 41/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Zbigniewa Barabasza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 42/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Kształcenia.
 11. Uchwała nr 43/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Rozwoju.
 12. Uchwała nr 44/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 45/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej.
 14. Uchwała nr 46/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 47/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 16. Uchwała nr 48/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 49/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 18. Uchwała nr 50/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 19. Uchwała nr 51/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.  
 20. Uchwała nr 52/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.
 21. Uchwała nr 53/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Innowacyjnych Technologii.
 22. Uchwała nr 54/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

podjęte w dniu 24 listopada 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 55/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Profesora Włodzimierza Kotkowskiego Galerii Wydziału Sztuki.
 2. Uchwała nr 56/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych nauczanie informatyki w szkole.
 3. Uchwała nr 57/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych nauczanie programowania w szkole.
 4. Uchwała nr 58/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych nauczanie techniki w szkole.
 5. Uchwała nr 59/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 6. Uchwała nr 60/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 7. Uchwała nr 61/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 8. Uchwała nr 62/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

podjęte w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 63/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Janowi Miodkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 64/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Profesor Ricie Süssmuth tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 65/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
 4. Uchwała nr 66/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
 5. Uchwała nr 67/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 68/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
 7. Uchwała nr 69/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 8. Uchwała nr 70/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej.
 9. Uchwała nr 71/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 72/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Marii Krauz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 73/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Ewy Oronowicz-Kidy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.