Uchwały w 2014 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 stycznia 2014 roku

 1. Uchwała nr 253/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu.
 2. Uchwała nr 254/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 49/02/2009 Senatu UR z 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.
 3. Uchwała nr 255/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 237/12/2013 Senatu UR w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.
 4. Uchwała nr 256/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 5. Uchwała nr 257/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 6. Uchwała nr 258/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 7. Uchwała nr 259/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 260/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Nauki.
 9. Uchwała nr 261/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 10. Uchwała nr 262/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 263/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 12. Uchwała nr 264/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Rychlika na stanowisku profesora zwyczajnego.
 13. Uchwała nr 265/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Zaborniaka na stanowisku profesora zwyczajnego.
 14. Uchwała nr 266/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Zenona Ożoga na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 267/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Jacka Chudziaka na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 16. Uchwała nr 268/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dr hab. prof. UR Ewy Swobody na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 17. Uchwała nr 269/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Joanny Pisulińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 18. Uchwała nr 270/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Pawła Rużbarskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 271/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Koszczyca na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.

 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 lutego 2014 roku

 1. Uchwała nr 272/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych studiów podyplomowych z zakresu ziołoznawstwa.
 2. Uchwała nr 273/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania, w ramach Wydziału Prawa i Administracji, Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów.
 3. Uchwała nr 274/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzająca aneks do uchwały 89/02/2013 z 28 lutego 2013 r. w sprawie Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 4. Uchwała nr 275/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 5. Uchwała nr 276/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.
 6. Uchwała nr  277/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 7. Uchwała nr 278/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. inż. Renaty Tobiasz-Salach na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
   

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 marca 2014 roku

 1. Uchwała nr 279/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 280/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 281/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku mechatronika, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 283/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku mechatronika.
 6. Uchwała nr 284/03/2014 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie,  studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 285/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie.
 8. Uchwała nr 286/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 9. Uchwała nr 287/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku muzeologia.
 10. Uchwała nr 288/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia,  studia II stopnia o profilu praktycznym.
 11. Uchwała nr 289/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku muzeologia.
 12. Uchwała nr 290/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: organizacja i zarządzanie sportem – menedżer sportu.
 13. Uchwała nr 291/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie na potrzeby mieszkalne.
 14. Uchwała nr 292/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego: ul. Jałowego 24, ul. Siemieńskiego 17c, Plac Ofiar Getta 4 i 5, ul. Ćwiklińskiej 2a, ul. Moniuszki 10, ul. Hoffmanowej 8, Grunwaldzkiej 11,13, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni.
 15. Uchwała nr 293/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Krasnem.
 16. Uchwała nr 294/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej.
 17. Uchwała nr 295/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacyjnych Technologii.
 18. Uchwała nr 296/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Oleksandra Provotara na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 19. Uchwała nr 297/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. inż. prof. UR. Tadeusza Kwatera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 20. Uchwała nr 298/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o powołanie dra hab. prof. UR Jana Bazana na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 kwietnia 2014 roku

 1. Uchwała nr 299/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Księdzu Infułatowi Józefowi Sondejowi Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 300/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Panu Antoniemu Kopaczewskiemu Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 301/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 302/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 303/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na: sztuki wizualne.
 6. Uchwała nr 304/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 z: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na: sztuki wizualne. 
 7. Uchwała nr 305/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. inż. Jadwigi Topczewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 306/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dr hab. prof. UR Krystyny Barłóg na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 307/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie ks. dra hab. prof. UR Janusza Miąsy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 308/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Szczepana Kozaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 309/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie ks. dra hab. Piotra Steczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 12. Uchwała nr 310/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dr Danuty Leszczyńskiej na stanowisku profesora wizytującego. 
 13. Uchwała nr 311/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie prof. dra hab. inż. Mieczysława Korzyńskiego ze stanowiska Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 14. Uchwała nr 312/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dra Grzegorza Wisza na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 15. Uchwała nr 313/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dra hab. prof. UR Andrzeja Bonusiaka na Kierownika Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 maja 2014 roku

 1. Uchwała nr 314/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 315/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 316/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016.
 4. Uchwała nr 317/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 5. Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 maja 2013 r. (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 318/05/2014 z 29 maja 2014 roku) w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 6. Uchwała nr 319/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.
 7. Uchwała nr 320/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.
 8. Uchwała nr 321/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych: prowadzenie zespołów tanecznych – taniec polski.
 9. Uchwała nr 322/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 239/12/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 10. Uchwała nr 323/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. prof. UR Jolanty Pasterskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 324/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Serhiya Prokhorenki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 325/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. prof. UR Janusza Pokrywki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 326/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. prof. UR Kazimierza Świerczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 327/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego prof. dra hab. Jana Roga na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 328/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Wojciecha Łysiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 329/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Witolda Nowaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 czerwca 2014 roku

 1. Uchwała nr 330/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2014/2015.
 2. Uchwała nr 331/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok.
 3. Uchwała nr 332/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku  informatyka i ekonometria, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 4. Uchwała nr 333/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria.
 5. Uchwała nr 334/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska, w zakresie posiadanych uprawnień nadanych Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu na mocy Uchwały Senatu UR z 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 6. Uchwała nr 335/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych z zakresu muzykoterapii.
 7. Uchwała nr 336/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych: diagnoza dziecka i jego rodziny.
 8. Uchwała nr 337/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem.
 9. Uchwała nr 338/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych w zakresie: mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny.
 10. Uchwała nr 339/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych: surdopedagogika; edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
 11. Uchwała nr 340/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i ochrona informacji.
 12. Uchwała nr 341/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej.
 13. Uchwała nr 342/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów podyplomowych z zakresu scenografii.
 14. Uchwała nr 343/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener klasy drugiej - piłka siatkowa.
 15. Uchwała nr 344/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat doktorantów.
 16. Uchwała nr 345/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Rzeszowskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 17. Uchwała nr 346/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 18. Uchwała nr 347/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie prof. dra hab. Georgija Czerewki na stanowisku profesora  zwyczajnego.
 19. Uchwała nr 348/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Teresy Miś na stano­wisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 349/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Aliny Szewc-Rogalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 350/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  dra hab. prof. UR Teodora Hrehovčika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 351/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr Livii Körtvélyessy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.
 23. Uchwała nr 352/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Rostyslava Hryniva  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 353/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dr hab. Małgorzata Pociask-Biały na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 354/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan na stanowisku profesora zwyczajnego.
 26. Uchwała nr 355/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Doroty Darmochwał-Kolarz na stanowisku profesora zwyczajnego.
 27. Uchwała nr 356/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jacka Szmidta  na stanowisku profesora zwyczajnego.
 28. Uchwała nr 357/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 358/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. prof. UR Danuty Celińskiej-Cedro na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 359/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Bogumiła Lewandowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 360/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Macieja Machaczki  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 361/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Andrzeja Przybylskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 33. Uchwała nr 362/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Jacka Tabarkiewicza  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 34. Uchwała nr 363/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Pawła Januszewicza na stanowisku profesora zwyczajnego, na II etacie. 
 35. Uchwała nr 364/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Chilmonczyka na stanowisku profesora zwyczajnego, na II etacie.
 36. Uchwała nr 365/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 37. Uchwała nr 366/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Grzegorza Grzybka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 38. Uchwała nr 367/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 39. Uchwała nr 368/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Artura Łuszczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 40. Uchwała nr 369/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Daniele Stasi na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 września 2014 roku

 1. Uchwała nr 370/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 2. Uchwała nr 371/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 3. Uchwała nr 372/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 4. Uchwała nr 373/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia barw Wydziału Muzyki.
 5. Uchwała nr 374/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie prof. dra hab. Witolda Kozińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 6. Uchwała nr 375/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dra hab. prof. UR Martina Mizli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 7. Uchwała nr 376/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Wiesławy Kuźniar na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 377/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Prusa na stanowisku profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 378/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Bożeny Taras na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 379/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Grygiela na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 380/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Zygmunta Dobrowolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 381/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Sebastiana Steca na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 382/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Kazimierza Widenki n na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 383/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Dariusza Wojakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 15. Uchwała nr 384/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sztuki o zatrudnienie dra hab. Jarosława Sankowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 385/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Jacka Dzioka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 386/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Piotra Sowińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 października 2014 roku

 1. Uchwała nr 387/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłatna stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Uchwała nr 388/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 3. Uchwała nr 389/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad funkcjonowania studiów podyplomowych lub kursów dokształcających.
 4. Uchwała nr 390/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających.
 5. Uchwała nr 391/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych: akredytowany coach.
 6. Uchwała nr 392/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych: metody poprawy gospodarowania finansami przez jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Uchwała nr 393/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 8. Uchwała nr 394/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia zakazu zbycia lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała nr 395/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Marszałka Stanisława Zająca małej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 396/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 11. Uchwała nr 397/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 12. Uchwała nr 398/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 399/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 14. Uchwała nr 400/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 401/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 16. Uchwała nr 402/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 403/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 18. Uchwała nr 404/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dr hab. prof. UR Urszuli Kopeć na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 405/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o przedłuże­nie zatrudnienia prof. dra hab. Piotra Tutki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 406/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. prof. UR Doroty Sankowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 407/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Kopińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 22. Uchwała nr 408/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Bochenka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 409/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Sabiny Rejman na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 410/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Jurasa na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 listopada 2014 roku

 1. Uchwała nr 411/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Igorowi Cependzie – Rektorowi Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku.
 2. Uchwała nr 412/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Teresy Pop na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 3. Uchwała nr 413/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Boruty na stanowisku profesora zwyczajnego.
 4. Uchwała nr 414/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Skórczewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 5. Uchwała nr 415/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Marty Połtowicz-Bobak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 6. Uchwała nr 416/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Wołoszyna na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 18 grudnia 2014 roku

 1. Uchwała nr 417/12/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok.
 2. Uchwała nr 418/12/2014 w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 3. Uchwała nr 419/12/2014 w sprawie wprowadzenia modeli w systemie zarządzania uczelnią.
 4. Uchwała nr 420/12/2014 w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 421/12/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku systemy diagnostyczne w medycynie, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchwała nr 422/12/2014 w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie.
 7. Uchwała nr 423/12/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka, stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia o profilu praktycznym.
 8. Uchwała nr 424/12/2014 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka.
 9. Uchwała nr 425/12/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Jacka Polita na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 426/12/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Adriana Uljasza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 427/12/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Edyty Czop na stanowisku profesora nadzwyczajnego.