Informacje z posiedzeń Senatu

30.01.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 30 stycznia 2020 r.

 

 1. Wręczenie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzających przyznanie studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego stypendium za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020.
 2. Zmiany w składzie osobowym Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (zmienionego Uchwałą nr 470/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r.)
 4. Zaopiniowanie wniosku Kolegium Nauk Przyrodniczych o przyznanie Prof. Andriy Kovalskiy statusu profesora wizytującego w Instytucie Nauk Fizycznych.
 5. Zaopiniowanie wniosku Kolegium Nauk Medycznych o przyznanie dr. n. med. Zbigniewowi Żyliczowi statusu profesora wizytującego w Instytucie Nauk Medycznych.
 6. Przyjęcie zmian w Uchwale nr 517/12/2019 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie barw Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwalenie Regulaminu Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwalenie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 12. Zmiany w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 13. Zatwierdzenie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 14. Uchwalenie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 15. Sprawy różne.

wstecz