Informacje z posiedzeń Senatu

24.10.2019 r.

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 24 października 2019 r.

 

 1. Uchwalenie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Przyjęcie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 482/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach
  w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Zmiany w Uchwale nr 477/09/2019 Senatu UR z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie Prof. Nicaud Jean-Marc na stanowisku profesora
  wizytującego w Instytucie Biologii i Biotechnologii.
 6. Zmiana składu osobowego Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2019-2023.  
 7. Przyjęcie Regulaminu obrad Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Zmiany w składach osobowych komisji senackich.
 9. Zatwierdzenie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Sprawa utworzenia Centrum Dydaktycznego Nauk Techniczno-Przyrodniczych w strukturze Kolegium Nauk Przyrodniczych.
 11. Sprawozdanie Prorektora ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką z działalności w latach 2016-2019.
 12. Informacja prof. dra hab. inż. Czesława Puchalskiego nt. realizacji Projektu – „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”.
 13. Zatwierdzenie programu studiów podyplomowych: logopedia.
 14. Uchwała w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych i zatwierdzenia programu dla choreograficznych studiów podyplomowych: prowadzenie zespołów tanecznych – taniec polski.
 15. Zatwierdzenie programu studiów podyplomowych: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
 16. Wniosek w sprawie przekształcenia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Sprawy różne.

 

 

 

wstecz