Informacje z posiedzeń Senatu

23.03.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 23 marca 2020 r.

 

      1. Uchwalenie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

wstecz