Terminarz posiedzeń Senatu

Uchwała nr 457/06/2019

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR

we wrześniu roku akademickiego 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

 

§ 1

We wrześniu roku akademickiego 2018/2019:

 

26 września 2019 r.

 

§ 2

W roku akademickim 2019/2020:

 

Semestr zimowy:

 

24 października 2019 r.

28 listopada 2019 r.

19 grudnia 2019 r.

30 stycznia 2020 r.

 

Semestr letni:

 

27 lutego 2020 r.

26 marca 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

28 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

§ 3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Uchwała nr 303/06/2018

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR

we wrześniu roku akademickiego 2017/2018

oraz w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

 

§ 1

We wrześniu roku akademickiego 2017/2018:

 

20 września 2018 r.

 

§ 2

W roku akademickim 2018/2019:

 

Semestr zimowy:

 

25 października 2018 r.

29 listopada 2018 r.

20 grudnia 2018 r.

31 stycznia 2019 r.

 

Semestr letni:

 

28 lutego 2019 r.

28 marca 2019 r.

25 kwietnia 2019 r.

30 maja 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

§ 3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek