Skład Senatu

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2016-2020

(czerwiec 2020 r.)

 

                       

Rektor

 

 1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Prorektorzy

 

 1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 2. Prof. dr hab. Paweł Grata
 3. Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
 4. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
 5. Dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR
 6. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

 

 1. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
 2. Dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR
 3. Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
 4. Dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR
 5. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
 6. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
 7. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
 8. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 9. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 10. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
 11. Dr Małgorzata Dziedzic
 12. Dr Anna Steliga
 13. (wakat)
 14. Dr Tomasz Zając

 

Kolegium Nauk Społecznych

 

 1. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
 2. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
 3. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 4. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
 5. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
 6. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 7. Dr Aleksandra Mach
 8. Dr Marcin Niemczyk
 9. Dr Beata Sagan

 

Kolegium Nauk Medycznych

 1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny
 2. Prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka
 3. Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
 4. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
 5. Dr Wojciech Bajorek
 6. Dr Grzegorz Magoń

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 3. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
 4. Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski
 5. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
 6. Dr hab. Robert Pązik, prof. UR
 7. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
 8. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 9. Dr inż. Grażyna Gajdek
 10. Dr Magdalena Kwolek – Mirek
 11. Dr Anna Szpila

 

Przedstawiciele studentów

 

 1. Stud. Gabriela Chojnacka
 2. Stud. Dominik Fabianowicz
 3. Stud. Bartosz Gabrychowicz
 4. Stud. Bartosz Kocyło
 5. Stud. Mateusz Koszorek
 6. Stud. Mariola Krempa
 7. Stud. Sebastian Laszczyk
 8. Stud. Anna Magda
 9. Stud. Sebastian Matłosz
 10. Stud. Marcelina Misiewicz
 11. Stud. (wakat)
 12. Stud. Mateusz Śliwa

 

Przedstawiciel doktorantów

 

 1. Mgr Mateusz Rybak

 

Przedstawiciel jednostek pozakolegialnych

 

 1. Dr Sławomir Schultis

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 

 1. Mgr Kinga Bieniasz
 2. Mieczysław Piekarz
 3. Halina Tomaszek

 

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 

Mgr inż. Barbara Oskroba – Kanclerz UR

Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR

Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR

Dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR – NSZZ „Solidarność” UR

Dr Małgorzata Skulimowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego na UR

 

Stali goście Senatu

 

Prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – Dziekan Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Mgr Bożena Kot – audytor

Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa

Stud. Kinga Kruczek – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR

Mgr Karol Skrobacz – Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR