Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 

 

 1. prof. dr hab. Krzysztof  Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 1. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 1. dr Beata Guzowska
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. dr Wojciech Kwieciński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. mgr Natalia Tańska
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. mgr Karol Skrobacz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. mgr Matylda Zatorska
  Wydział Filologiczny
 1. mgr Damian Niezgoda
  Wydział Filologiczny
 1. mgr Judyta Rebizant
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. mgr Paweł Kocańda
  Wydział Socjologiczno-Historyczny