Komisja Statutowa

 

 

 1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Filologiczny
 1. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 1. dr inż. Lidia Kaliszczak
  Wydział Ekonomii
 1. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 1. dr Julian Skrzypiec
  Wydział Medyczny
 1. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
  Wydział Muzyki
 1. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 1. dr Marcin Niemczyk
  Wydział Prawa i Administracji
  1. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
   Wydział Sztuki

 

  1.  dr Wojciech Bajorek
   Wydział Wychowania Fizycznego

 

  1. dr Danuta Hejda
   Centrum Kultury i Języka Polskiego „POLONUS”

 

  1. stud. Kamila Sikorska
   Wydział Medyczny

 

  1. stud. Jakub Rzeźniczek
   Wydział Prawa i Administracji

 

  1. mgr Barbara Drygaś
   Wydział Biologiczno-Rolniczy