Komisja ds. Budżetu i Finansów

 

 

 1. prof. dr hab. Wojciech Czarny – przewodniczący komisji
  Wydział Wychowania Fizycznego
 1. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Ekonomii
 1. mgr Wiesława Janusz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 1. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 1. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
  Wydział Medyczny
 1. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
  Wydział Muzyki
 1. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 1. dr Paweł Majka
  Wydział Prawa i Administracji
 1. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
  Wydział Sztuki
 1. dr Sławomir Schultis
  Centrum Języków Obcych
 1. Mieczysław Piekarz
  Biblioteka UR
 1. stud. Klaudia Błasiak
  Wydział Ekonomii