Domenico Laforgia

Prof. Domenico Laforgia, Rektor Uniwersytetu del Salento w Lecce (Włochy), wcześniej dziekan Wydziału Inżynierii.

 

 W 1975 roku ukończył z wyróżnieniem  studia  na Uniwersytecie w Bari zdobywając tytuł mgra w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Tam też rozpoczął swoją pracę naukową.  Był stypendystą  Fundacji Fullbrighta w latach 1987 – 1988. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych.

Działalność badawcza prof. Domenico Laforgia obejmuje 2 sektory:

  • spalanie w silnikach (rozwój i optymalizacja silników typu diesel i na benzynę, redukcja emisji zanieczyszczeń, rozwój innowacyjnych systemów wtryskowych),
  • problemy związane z energią (planowanie międzynarodowe, narodowe i regionalne, audyt, architektura bioklimatyczna, słoneczna, energia odnawialna).

Ważniejsze funkcje  w karierze naukowej prof. Domenico Laforgia:

  • współpracuje z centrum badawczym ELASIS, systemem badawczym FIAT - dla rozwoju aparatu wytryskowego znanego jako common rail, który okazał się międzynarodowym przełomem w sektorze samochodowym,
  • ekspert programów współpracy uczelnianej - stworzył formację docentów uczelnianych pochodzących z następujących krajów: Kostaryka, Tunesia, Peru i Chiny,
  • ekspert projektów badawczych na rzecz Ministra Edukacji Włoch,
  • koordynator międzyuczelnianego collegium docentów z siedzibą w Lecce, w dziedzinie systemów energetycznych,
  • członek arbitrów przy la Camera Arbitrale dell’Autorità,
  • członek wielu  stowarzyszeń naukowych: American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Institute of Areonautics and Astronautics (AIAA), Society of Automotive Engineers (SAE), Associazione Termotecnica Italiana (ATI), Associazione italiana condizionamento, areazione, riscaldamento, refrigerazione (AICARR), International Solar Energy Society (ISES), Associazione Italiana di Manutenzione (AIMAN), Associazione Nazionale di Impiantistica (ANIMP), Associazione Tecnica dell’Automobile (ATA),
  • wiceprezydent Związku Uniwersytetów Śródziemnomorskich,
  • członek Rady Amministrazione dell’Ente Morale Federazione Motociclistica Italiana, działającej pod patronatem prezydenta Republiki Włoch.  

 

 

Wykaz publikacji prof. Domenico Laforgia (z ostatnich 6 lat)

 

1. Sperimentazioni di incendi su scala reale in un edificio”, Convegno dell’Istituto Superiore Antincendio “Vigili del Fuoco: Soccorrere in sicurezza”, Roma, 18-20 aprile 2002 (in coll. Con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago, S. Buffo).

2. Theoretical Investigation on Variable Density Sprays, International Journal of Atomization and Spray, Vol. 12, No. 1-3, January-June 2002, pp. 329-358 (in coll. con A. De Risi               e T. Donateo).

3. An Application of Multi-Criteria Genetic Algorithms to the Optimization of a Common-Rail Injector, ASME-ICED Spring Conference, ASME Paper No. 2002-ICE-471, Vol. 38, 2002, pp. 251-258 (in coll. con A. De Risi e T. Donateo).

4. Optimization of a Liquid Fuel Fired Burner for TPV System in Electrical Automotive Applications, Preceedings of ECOS 2002, Berlin, July 3-5, 2002, pp. 429-436 (in coll. con            A. De Risi e P. Congedo).

5. Thermo-Fluid-Dynamic Investigation of a Dryer Using Numerical and Experimental Approach, Proceedings of ECOS 2002, Berlin, July 3-5, 2002, pp. 568-575; International Journal of Food Engineering (in coll. con A. Ficarella, A. Perago e G. Starace).

6. Fluid Dynamic Investigation of the Extrusion Process in Cereals Production and Analysis of the Parameters that Affect Product Quality, Proceedings of ECOS 2002, Berlin, July 3-5, 2002, pp. 1573-1580 (in coll. con A. Ficarella e M. Milanese).

7. Analisi fluidodinamica di ali per grandi unità navali veloci, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. IV-B-95-103 (in coll. con A. Ficarella e R. Lala).

8. Sperimentazioni di incendi su scala reale in un edificio residenziale e analisi della propagazione dei fumi, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. I-C-35-42 (in coll. con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago, D. S. Presicce)

9. Analisi sperimentale di iniettori a controllo elettronico per motori di tipo GDI, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. IV-A-47-55 (in coll. con A. De Risi e M. Pollini).

Indagine termofluidodinamica di un essiccatore industriale con approccio numerico                e sperimentale, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. II- 117-124; «Tecnica Molitoria», Settembre 2002, pp. 874- 887 (in coll. con A. Ficarella, A. Perago,         G. Starace). Pagina 2 di 3

10. Studio numerico e sperimentale di flussi cavitanti in iniettori VCO, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. IV-A-57-63 (in coll. con M.G. De Giorgi             e A. De Risi).

11. Test di un sistema di misura del particolato basato su tecniche laser, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. IV-A-65-70, presentato anche con il titolo Measurements of Opacity at Exaust of Diesel Engine using Extinction Laser Technique,        al Photonics Asia, Shangai (China), 14-18 ottobre 2002 (in coll. con A. Lay-Ekuakille,         A. Ficarella, P. Carlucci, A. Pascali).

12. Analisi sperimentale dell'influenza dell'iniezione pilota sulla combustione, sulle emissioni inquinanti per un motore Diesel common rail, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. IV-A-39-46, (in coll. con P. Carlucci, A. Ficarella, A. Pascali), paper ulteriormente sviluppato inviato a International Journal of Engines, con il titolo Effects        on Combustion and Emissions of Early and Pilot Fuel Injections in Diesel Engines, (in coll. con P. Carlucci e A. Ficarella).

13. Studio del transitorio nella valvola di controllo di una sistema di iniezione Diesel              in presenza di cavitazione: indagine sperimentale e teorica, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. IV-A-23-29 (in coll. con M.G. De Giorgi, A. Ficarella).

14. Analisi numerica delle prestazioni di uno scambiatore compatto a flussi incrociati per uso industriale, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. II-83-91 (in coll. con E. Carluccio, A. Ficarella e G. Starace).

15. Studio numerico del processo di estrusione dei cereali ed analisi dei parametri che influenzano la qualità del prodotto estruso, 57° Congresso Nazionale ATI, Pisa, 17-20 Settembre 2002, pp. II-83-91, (in coll. con A. Ficarella e M. Milanese).

16. Analisi numerica della distribuzione dell'aria indotta da sistemi meccanici di ventilazione, Convegno AICARR su Distribuzione e movimento dell'aria nell'ambiente confinato: energia, benessere, rumore, Padova-Bari-Catania, 2002, pp. 205-216 (in coll. con A. Ficarella              e A. Perago).

17. Optimization of the Combustion Chamber of Direct Injection Diesel Engines, 2003 SAE World Congress and Exposition, Detroit MI, USA, March 5-8, 2003; SAE Paper 2003-01-1064 (in coll. con A. De Risi e T. Donateo).

18. Effects of Pilot Injection Parameters on Combustion for Common Rail Diesel Engines, accettato al 2003 SAE World Congress and Exposition, Detroit MI, USA, March 5-8, 2003; SAE Paper 2003-01-0700 (in coll. Con A. Ficarella e P. Carlucci).

19. Sperimentazioni di incendi su scala reale in un edificio residenziale e analisi della propagazione dei fumi, Convegno VGR 2002, Palazzo dei Congressi, Pisa, 15 – 17 Ottobre 2002, (in coll. con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago, , S. Buffo).

20. Analisi della propagazione dei fumi e della composizione chimica del particolato, rivista «

Antincendio», novembre 2002, pp.79-89 (in coll. con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago,          S. Buffo).

21. Fluid-dynamic Analysis and Optimization of the Quenching Process for Hardening of Change-Speed Gears using DOE – ANOVA method, agosto 2002, Transactions of ASME Journal of Heat Transfer (in coll. con P. M. Congedo a A. Ficarella).

22. Simulazione numerica del processo di estrusione dei cereali ed analisi dell’influenza dei parametri di progetto e di processo sulla qualità del prodotto estruso; in pubblicazione sulla rivista «Tecnica Molitoria», (in coll. con A. Ficarella e M. Milanese).

23. New Approaches to the Design of the Combustion System for Thermophotovoltaic Applications; Topical Issue on the International Journal of Semiconductor Science                   and Technology, Institute of Physics Publishing, Vol.18, 2003, pp. 262-269 (in coll. con             G. Colangelo e A. De Risi).

24. Sol-gel TiO2 Thin Film Sensor for Lambda Measurement; EUROSENSOR XVI, The 16th European Conference on Solid-State Transducers, Prague (Czech Republic), 15-18 settembre 2002. Presentato anche al congresso AISEM, Trento, febbraio 2003 (in coll. con             D. S. Presicce, L. Francioso, D. Laforgia, R. Rella, P. Siciliano).

25. Effects of Pilot Injection Parameters on Combustion for Common Rail Diesel Engines; SAE 2003 World Congress, Cobo Center in Detroit, MI-USA, 3-6 marzo 2003. SAE Paper 2003-01-0700, 2003 SAE Transactions, Journal of Engines, vol. 6, pp. 722-735, September 2004 (in coll. con A. Ficarella e P. Carlucci).

26. Optimization of the Combustion Chamber of Direct Injection Diesel Engines; SAE 2003 World Congress, Cobo Center in Detroit, MI-USA, 3-6 marzo 2003. SAE Paper 2003-01-1064, 2003 SAE Transactions, Journal of Engines, vol.6 , pp. 922-942, September 2004             (in coll. con A. De Risi e T. Donateo).

27. Quel modello matematico può tenere a bada l'incendio in ospedale; Antincendio, vol. 55, febbraio 2003, pag. 79-91(in coll. Con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago, S. Buffo).

28. Energy Planning for a Sustainable Environment of Suzhou Municipality: a Case Study            in Application of LEAPTM Modelling Software, International Conference on Energy          and Environment ICEE, Shangai (prc), 22-24 maggio 2003 (in coll. con A. Pigneri, A.S. Trevisi).

29. Sol-gel TiO2 Thin Film Sensors for Combustion Control in Automotive Applications; Proceedings of the 6th International Conference on Engines for Automobile ICE03, Capri, 14-19 settembre 2003. SAE Paper SAE-NA 2003-01-83", (in coll. con D. S. Presicce,                      L. Francioso, R. Rella, P. Siciliano).

30. Microsensore allo stato solido per il controllo della combustione di un motore, Atti del 85° Congresso Nazionale ATI, Padova-San martino di Castrozza, 9-12 settembre 2003. Presentato anche al E-MRS Spring Meeting, Strasbourg (France), 10-13 giugno 2003 (in coll. Con A. Ficarella, D. S. Presicce, L. Francioso, R. Rella, P. Siciliano).

31. Il tempo di esodo in caso di incendio: Analisi numerica e sperimentale; Atti del Convegno Sicurezza nei Sistemi Complessi, Bari, 16-17 ottobre 2003 (in coll. Con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago, S. Buffo).

32. Analisi sperimentali degli effetti di differenti strategie di iniezione sulle emissioni                e le prestazioni do un motore Diesel Common Rail; Atti del 58° Congresso Nazionale ATI, Padova-San martino di Castrozza, 9-12 settembre 2003 (in coll. con P. Carlucci, P. Febbraro, A. Ficarella).

33. Improvements in Diesel Engine Combustion by Using both Early and Pilot Injection; Proceedings of the 6th International Conference on Engines for Automobile ICE03, Capri, 14-19 settembre 2003. SAE-NA Paper 2003-01-72 (in coll. con P. Carlucci, A. Ficarella.

34. Cavitating Flow Simulations in Turbopumps", Atti del 58° Congresso Nazionale ATI, Padova-San martino di Castrozza, 9-12 settembre 2003 (in coll. Con M. G. De Giorgi,                A. Ficarella).

35. Termofluidodinamica di uno scambiatore di calore compatto a Flussi incrociati per uso veicolistico; Atti del 58° Congresso Nazionale ATI, Padova-San martino di Castrozza, 9-12 settembre 2003 (in coll. con E. Carluccio, A. Ficarella, G. Starace).

36. A TiO2 Sensor Probe for Monitoring the Exhaust Gas for Automotive Application;             al E-MRS Spring Meeting, Strasbourg (France), 10-13 giugno 2003.(in coll. con D. S. Presicce, L. Francioso, A.Ficarella, R. Rella, P. Siciliano).

37. Application and Impacts of a Real Fire in a Residential Building for Analysis the Level            of Risk for Life; Proceedings of the Conference on Probabilistic Safety Assessment, Berlin (Germany), June 2004 (in coll. con A. Ficarella, R. Lala, A. Perago).

38. Experimental Comparisons of Different Strategies for Natural Gas Addition in a Common Rail Diesel Engine; Proceeding of the FISITA 2004 Congress, Barcelona (Spain), 23-27 maggio 2004, paper F2004V136 (in coll. con A. Ficarella e P. Carlucci).

39. Control of the Combustion Behaviour in a Diesel Engine Using Early Injection and Gas Addition;, Workshop on Fuel Injection and Spray - Modena, Italy - May 28, 2004 (in coll. con A. Ficarella e P. Carlucci).

40. Optimization of the Combustion Chamber of Direct Injection Diesel Engines; SAE Transactions, Journal of Engines, vol. 1, 2004, pp. 1437-1445 (in coll. Con A. de Risi              e T. Donateo).

41. Comparison of the Stability Properties of Round and Square Liquid Jets, 59° Congresso ATI vol. II, pp. 965-975, Padova, settembre 2004 (in coll. con P. Cinnella e L. Pastore).

42. Investigation of BZT Transonic Flows Past an Airfoil using a 5th Power Virial Equation of State, ECCOMAS, (vol. 1), Jyväskylä, Finlandia. 24—28 July 2004, ISBN/ISSN: 951-39-1868-8, Atti su CDRom ( in coll. con P. Cinnella e P.M. Congedo).

43. Transonic Flows of BZT Fluids through Turbine Cascades, ICCFD, 12-16 July 2004, pp. 227-232, ISBN/ISSN: 3-540-31800-3, ( in coll. con P. Cinnella e P.M. Congedo).

44. An Innovative Methodology to Improve the Design and the Performance of Direct Injection Diesel Engines; International Journal of Engine Research, ImechE,Ivol.5, No. 5, 2004, pp. 425-441 (in coll. con A. De Risi e T. Donateo).

45. Fluid-Dynamic Analysis and Optimization of the Quenching Process for Hardening              of Change-Speed Gears Using DOE-ANOVA Method, Journal of Heat Transfer, Vol. 126, June 2004, pp. 365-375, (in coll. con P.M. Congedo e A. Ficarella).

46. Control of the Combustion Behaviour in a Diesel Engine Using Early Injection and Gas Addition, 4th Workshop – Fuel Injection – Spray – Combustion: Experimental and Modelling, Modena, 27-28 maggio, 2004 (in coll. con A. Ficarella P. Carlucci).

47. Indagine sui rifiuti pericolosi prodotti da attività sanitarie: il caso della Puglia, Sanità Pubblica e Privata, n. 7-8, 2004, pp-777-791 (in coll. con A.S. Trevisi).

48. An Evolutionary Methodology for the Design of D.I. Combustion Chamber for Diesel Engines”, THIESEL 2004 Conference on Thermo- and Fluid Dynamic Processes in Diesel Engines, Valencia, September 2004 (in coll. con A. deRisi, T. Donateo, G,. Aloisio, E. Blasi, S. Mocavero).

49. Evolutionay Design of Internal Combustion Engines; ATA Ingegneria dell’autoveicolo, pp. 30-37, vol. 9/10, settembre-ottobre 2004 ( in coll. con. A. de Risi e T. Donateo).

50. Sviluppo della produzione elettrica da fonti rinnovabili: nuove opportunità e certezze normative; La Termotecnica, Settembre 2004, pp. 33-41 (in coll. con A. Trevisi).

51. Il monitoraggio dei rifiuti nell’attuazione di una strategia di gestione integrata; Atti Del Seminario “Le Ricerche Applicate nel campo dei Rifiuti: Prevenzione, Tecnologie, Riciclo           E Gestione Integrata”, Ecomondo 2004, Rimini (in coll.con A. S. Trevisi).

52. Numerical Characterization of a Plate Compact Multipass Counter Flow and Locally Cross-Flow Recuperator; Atti del 59° Congresso Nazionale ATI, Genova, 14-17 settembre 2004 (in coll. con Paolo Maria Congedo e G. Starace).

53. High Temperature Environment Numerical Simulation of Full Cone Diesel Sprays; Atti del 59° Congresso Nazionale ATI, Genova, 14-17 settembre 2004 (in coll. con A. de Risi,         T. Donateo e F. Montefrancesco).

54. Comparison of the Stability Properties of Round and Square Liquid Jets; Atti del 59° Congresso Nazionale ATI, Genova, 14-17 settembre 2004 (in coll. con P. Cinnella                   e L. Pastore).

55. Impianto a flusso continuo per lo studio di flussi liberi bifasici reattivi in condizioni di alte pressioni e temperature; Atti del 59° Congresso Nazionale ATI, Genova, 14-17 settembre 2004 (in coll. con Paolo Maria Congedo, A. de Risi e G. Starace).

56. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti dalla fabbricazione di metalli, Rivista dei metalli, n.10, Edimet, Milano, Ottobre 2004.

57. La Valutazione Ambientale Strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia: un primo contributo conoscitivo e metodologico, Regione Puglia, 2004 (in coll. con A.S. Travisi e altri autori).

58. Effects on Combustion and Emissions of Early and Pilot Fuel Injections in Diesel Engines;, International Journal of Engine Research, Vol. 6, No.1, IMechE 2005,(in coll. con P. Carlucci, A. Ficarella).

59. Numerical Analysis of a Cross-Flow Compact Heat Exchanger for Vehicle Applications; International Journal of Applied Thermal Engineering, Vol. 25, pp. 1995-2013, 2005 ( in coll. con E. Carluccio, A. Ficarella e G. Starace).

60. Performance Comparisons between Commercial and TiO2 Thin Film Lambda Probes”, EUROSENSOR XVIII, The 18th European Conference on Solid-State Transducers, Rome, 13-15 September 2004 (in coll. con A. Ficarella, L. Francioso, D. S. Presicce, M. Epifani, R. Rella, P. Siciliano).

61. Analysis of a Hybrid Wind Energy Conversion Sistem (WECS), Photovoltaic (PV) Panels and Thermophotovoltaic (TPA) Power Generation System", ISES 2005 (in coll. con Marco Milanese e A. Ficarella).

62. Le imposte sui consumi di energia: I parte, Gestione Energia, n. 1, 2005, pp.4-16 ( in coll. con A.S. Trevisi).

63. Le imposte sui consumi di energia: II parte, Gestione Energia, n. 2, 2005, pp.22-34              (in coll. con A.S. Trevisi).

64. Modelling and Simulation of a Hydraulic Breaker, International Journal of Fluid Power, Vol.6, No. 2, 2005, pp. 47-56 (in coll. con A. Giuffrida).

65. Caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Brindisi: Modellazione numerica della

fluidodinamica di falda e del trasporto di inquinanti, Atti del Convegno “Matematica                  e Tecnologia per la difesa e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali”, Lecce, 17-18 Febbraio 2005 (in coll. con P. Cinnella e A. Perago).

66. Diesel Combustion Enhancement through an Early Injection-Based Injection Strategy, Beograd 2005 EAEC European Automotive Congress, Congress, May 30 – June 1, 2005 (in coll. con P. Carlucci e a. Ficarella).

67. Experimental Analysis of Common Rail Pressure Wave Effect on Engine Emissions; SAE World Congress, vol. SP-1976, SAE paper N° 2005-01-0373, 11-14 April 2005 (in coll. Con A. de Risis e F. Naccarato).

68. Control Strategy Optimization of a Fuel-Cell Electric Vehicle, ASME EFC05 Technical Conference, 2005, 14-16 December 2005 Rome, Italy (in coll. con T. Donateo e A. de Risi            e V. Paladini).

69. Experimental and Numerical Investigations of Cavitating Flows, 35th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibition, Toronto (Canada), June 6-9, 2005 (in coll. con A.Ficarella, F. Chiara e M.G. De Giorgi).

70. Thermo-Dynamic Analysis of CHCP Microturbines, ECOS 2005 Conference, Trondheim (Norway), June 20.23, 2005 (in coll. con M. Milanese, A. Ficarella).

71. Comparison of Different Physical Models for Simulation of Cavitating Flows around                 a Hydrofoil, FEDSM05, ASME Fluids Engineering Summer Conference, Houston (USA), June 19-23, 2005 (in coll. con A . Ficarella e M. G. De Giorgi).

72. La situazione energetica italiana: proposte e scenari per una razionalizzazione dei consumi finali, Atti della Conferenza nazionale sulla politica energetica in Italia, 18-19 Aprile 2005  (in coll. con A.S. Trevisi).

73. Block Vibration as Indicator of Combustion Behaviour in a Direct Injection Diesel Engine, 60° Congresso Nazionale ATI, Roma, 13 –15 Settembre, 2005 (in coll. con               P. Carlucci e F. Chiara).

74. A Critical Approach to Design Diesel Engines by means of Evolutionary Algorithms and Numerical Simulations, 60° Congresso Nazionale ATI, Roma, 13 –15 Settembre, 2005        (in coll. con A. de Risi e T. Donateo).

75. Combined Effect of Exhaust Gas Recirculation and Partially Premixed Charge on Performance and Emissions of a Direct Injection Diesel Engine, 7th SAE International Conference on Engines for Automobile, Capri (Napoli), September 11-16, 2005 (in coll. con P. Carlucci, F. Chiara, A. Ficarella e T. Giuranna).

76. La contabilità ambientale premessa indispensabile per una corretta pianificazione; Atti          di Ecomondo 2005, Rimini (in coll. con A.S. Trevisi).

77. Neural Network for Modelling and Optimization of Internal Combustion Engines, TCN CAE 2005, Lecce (Italy), October 5th-8th, 2005 (in coll. con A. Ficarella e P. Carlucci).

78. An Evolutionary Algorithm to design Diesel Engines, 2005 IEEE Congress                           on Evolutionary Computation, 2005 (in coll. con T. Donateo, G. Aloisio e S. Mocavero).

79. Application of Multiphase CFD Modeling to Naval Design in Presence of Cavitation, TCN CAE International Conference on CAE and Computational Technologies for Industry 2005, Lecce (Italy), October 5th-8th, 2005 (in coll. con A. Ficarella e M.G. De Giorgi).

80. Choosing an Evolutionary Algorithms to optimize Diesel Engines, International Conference on CAE and Computational Technologies for Industry, 5-8 October 2005, Lecce, 2005 (in coll. con T. Donateo e A. de Risi).

81. The Use of W-t Maps for Soot Prediction in Engine Modelling, International Multidimensional Engine Modelling User's Group Meeting, April 2005 (in coll. con              T. Donateo e A. de Risi).

82. Numerical Study of the Extrusion Process in Cereals Production: Part I. Fluid-dynamic Analysis of the Extrusion Systems, Journal of Food Engineering, Vol. 73, pp. 103-111, 2006 (in coll. con A. Ficarella e M. Milanese).

83. Un possibile sistema per raggiungere la massima efficienza energetica e ambientale, Ecomondo 2006, Rimini (in coll. con A.S. Trevisi).

84. Potenzialità delle risorse rinnovabili nel Mezzogiorno, Energia n.3, Bologna, 2006, pp.46-57 (in coll. con A. e Risi e A.S. Trevisi).

85. Numerical Study of the Extrusion Process in Cereals Production: Part II. Analysis                  of Variance, Journal of Food Engineering, Vol. 72, pp. 179-188, 2006 (in coll. con                      A. Ficarella e M. Milanese).

86. Experimental Study of a Burner with High Temperature Heat Recovery System for TPV Applications, Energy Conversion and Management, Volume 47, Issues 9-10, June 2006, ISSN 0196-8904, Elsevier Science, pp.1192-1206 (in coll. con G. Colangelo e A. de Risi).

87. A New Advanced Approach to the Design of Combustion Chambers in Diesel Engines, International Journal of Vehicle Design, Vol. 41, Nos. 1/2/3/4, 2006 (in coll. con A. de Risi e T. Donateo).

88. Numerical Investigations on the Working Cycle of a Hydraulic Breaker: Off-Design Performance and Influence of Design Parameters, International Journal of Fluid Power, Vol. 7, no. 3, November 2006, pagg. 41-50 (in coll. con A. Ficarella e A. Giuffrida).

89. Optimization of an Industrial Coal Pulvirezed Swirled Burner by CFD Modelling, Atti del 61° Congresso Nazionale ATI, Perugia, 12-15 Settembre 2006 (in coll. con A. Ficarella                 e M.G. De Giorgi).

90. Effect of the Combustion Chamber Profile on the In-cylinder Flow Field in a Direct Injection Diesel Engine, 61° Congresso Nazionale ATI, Perugia, 2006 (in coll. con                       T. Donateo e R. Carrozza ).

91. Study of Thermal Cavitation in Water and in Cryogenic Flows, Fluent Forum 2006, Milano, 21 Novembre 2006 (in coll. con A. Ficarella e M.G. De Giorgi).

92. Optimization of a Coal Pulvirezed Swirled Burner by CFD Modelling, Fluent Forum 2006, Milano, 21 Novembre 2006 (in coll. con A.Ficarella, M.G. De Giorgi e M.G. Rodio).

93. Analysis of the Relation Between Injection Parameter Variation and Block Vibration of an Internal Combustion Diesel Engine, Journal of Sound and Vibration, Volume 265, Issue 1, pp. 141-164, August 2006 ( in coll. con P. Carlucci e F. Chiara).

94. Evolutionary Algorithm as a Tool for Advanced Designing of Diesel Engines, International Journal of Computational Intelligence Research, Vol.2, No.1, 2006, pp.169-180 (in coll. con T. Donateo, G. Aloisio e S. Mocavero).

95. Experimental Characterization of Diesel Fuel Pulsed Sprays, SAE Paper 2007-01-0664, SAE2007 World Congress, Detroit (Michigan), April 16-19, 2007 (in coll. con P. Carlucci               e A. Panarese).

96. Super-Capacitor Fuel-Cell Hybrid Electric Vehicle Optimization and Control Strategy Development, ECOS 2006, in printing on Energy Conversion and Management (in coll. con T. Donateo, V. Paladini e A. de Risi).

97. Block Vibration as a Way of Monitoring the Combustion Evolution in a Direct Injection Diesel Engine, SAE paper 2006-01-1532, 2006 SAE World Congress, Detroit (Michigan), April 3-6, 2006, 2006 SAE Transactions, Journal of Passenger Cars – Mechanical Sistems,        (in coll. con P. Carlucci e F. Chiara).

98. Experimental study of a burner with high temperature heat recovery system for TPV applications, Energy Conversion and Management, Volume 47, Issues 9-10, June 2006, Pages 1192-1206. ISSN 0196-8904, Elsevier Science. (in collaborazione con G. Colangelo               e A. de Risi).

99. Control of the Combustion Behaviour in a Diesel engine using early injection and gas addition, Applied Thermal Engineering, 26 (2006), pp. 2279-2286, (in coll. con P. Carlucci        e A. Ficarella).

100. Automotive Compact Supercharge-Air Intercooler Numerical Analysis, 13th International Heat Transfer Conference, 13-18 August 2006 (in coll. con G. Starace                  e E. Carluccio).

101. Modelling of The Cavitation Effects on a Turbopump Performance in printing on Energy

Conversion and Management, (in coll. con A.Ficarella e M.G. De Giorgi).

102. Experimental and Numerical Investigations on the Different Cavitation Regimes              in an Internal Orifice, in printing on AIAA Journal of Propulsion an Power (in coll. con A.Ficarella, F. Chiara e M.G. De Giorgi).

103. Accelerometer Signal for Combustion Diagnosis in Diesel Engines, Fourth IEEE International Conference on Sensors, Circuits and Instrumentation Systems (SCI), March 19-22, 2007 Hammamet (Tunisia), Special Session in Biomedical & Environmental Measurement and Instrumentation (in coll. con P. Carlucci e A. Ficarella).

104. Caratterizzazione fluidodinamica di un parco eolico, 62° Congresso Nazionale ATI, Salerno, 2007 (in coll. con P. M. Congedo e M. G. De Giorgi ).

105. La classificazione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi cosiddetti decaduti, Rivista Giuridica dell’Ambiente, anno XXI, fasc. 6, 2006, pp.855-871 (in coll. con V. Pelillo).