Christian Lübke

Christian Lübke

 

Imię i nazwisko :                   Prof. dr hab. Christian Lübke

Urodzony:                             1953, Langenhain (Hesja), RFN

Studia i stopnie naukowe:    Uniwersytet w Gießen (1972-1974, 1975-1980) oraz Monachium (1974/75); studia z zakresu historii Europy wschodniej i slawistyki;

1980    doktorat: Obraz Nowogrodu w literaturze rosyjskiej (do powstania dekabrystów) = Novgorod in der russischen Literatur (bis zu den Dekabristen); por. Lübke 1984

1996    habilitacja: Obcy w Europie wschodniej. Od społeczności bez państwa do początków państwowości (IX-XI w.)  = Fremde im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu verstaatlichten Gesellschaften (9.-11. Jahrhundert); por. Lübke 2001.

Praca zawodowa:    

1980-1987      pracownik naukowy projektu Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft) na temat historii Słowian Połabskich (por. Lübke 1984-1988);

1987-1992      pracownik naukowy Friedrich-Meinecke-Institut (für Geschichtswissenschaft) na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Freie Universität Berlin [West]);

1992-1995      pracownik naukowy Komisji Historycznej w Berlinie. Oddział do spraw relacji polsko-niemieckich (Historische Kommission zu Berlin, Abteilung für die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen);

1996-1997      kierownik projektu Germania Slavica w Centrum Badawczym Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig);

1997-2007      Profesor historii Europy wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald);

2003-2008      przewodniczący organizacji PolenmARkT e.v. (Greifswald), organizującej co roku tydzień kultury polskiej w Greifswaldzie  (w  2011 r. PolenmARkT e.v otrzymała w Szczecinie nagrodę Pomerania Nostra)

od 2007          Profesor historii Europy wschodniej na Uniwersytecie w Lipsku

od 2007          Dyrektor w Centrum Badawczym Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, odznaczenia:

od 2009          członek zwyczajny Akademii Nauk Saksonii. Oddział Historyczno-Filologiczny (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse)

ponadto:         Komisja do spraw historii Pomorza (Historische Kommission für Pommern)

                        Rada Naukowa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (Deutsches Historisches Institut, Warschau)

                        Kuratorium Collegium Carolinum, Monachium

Kuratorium Instytutu Herdera w Marburgu (Herder-Institut)

Rada Naukowa Fundacji Kultury Prus (Ostpreußische Kulturstiftung)

2015                           medal LUX ET LAUS Stałego Komitetu Mediewistów Polskich

 

Autor kilkuset publikacji, w tym:

Lübke Ch.

1984-88      Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an), Berlin, t. I-V.

1984    Novgorod in der russischen Literatur (bis zu den Dekabristen), Berlin.

1991    Arbeit und Wirtschaft im östlichen Mitteleuropa. Die Spezialisierung menschlicher Tätigkeit im Spiegel der hochmittelalterlichen Toponymie in den Herrschaftsgebieten von Piasten, Premyšliden und Arpaden, Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa, Beihefte 7, Stuttgart.

2001    Fremde im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu verstaatlichten Gesellschaften (9.-11. Jahrhundert), Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 23, Köln.

2004    Das östliche Europa, München.

Jaworski R., Lübke Ch., Müller M. G.

2000    Eine kleine Geschichte Polens, Frankfurt/Main

 

Zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej, w tym współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim:

 

1)         Od lat 80-tych XX w. prof. Lübke realizuje studia dotyczące zarówno Słowian zachodnich (Polska, Czechy, Połabszczyzna) jak i Słowian wschodnich. Jest uczniem wybitnych niemieckich slawistów Herberta Ludata i Klausa Zernacka.

2)         Od 2008 r. Uniwersytet Rzeszowski realizuje z kierowanym przez prof. Lübke Centrum Badawczym w Lipsku wspólne badania dotyczące Grodów Czerwieńskich i szerzej kontaktów Europy łacińskiej i prawosławnej (bizantyńskiej) w średniowieczu.

Pierwsza umowa została podpisana w 2008 r. W 2010 powołano do życia serię wydawniczą pt. „U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej” / „Frühzeit Ostmitteleuropas”, która służyć ma publikacji wyników wspólnych prac (jak na razie ukazały się jeden tom: 1492 strony).

 

Zorganizowano wspólnie cztery konferencje:

a)         wrzesień 2010, konferencja: Rome, Constantinople and the Newly Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence;

b)         wrzesień 2013, konferencja: Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 1;

c)         listopad 2014, konferencja: Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 2;

d)        listopad 20105, konferencja: Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 3.

Wspólnie zorganizowano wystawę prezentującą gród Czerwień (Czermno), pt. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem = Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West = Cerven – un castrum tra Oriente e Occidente = Червень – град між Сходом і Заходом.

Od roku 2012 wystawa podróżuje po Polsce, przyczyniając się do promocji badań nad Grodami Czerwieńskimi (do tej pory prezentacja w: Chełmie, Tomaszowie Lubelskim, Krakowie, Krasnystawie, Lubaczowie, Radomiu, Rzeszowie).

Kierowane przez prof. Lübke Centrum Badawcze w Lipsku współuczestniczy w realizacji dwóch projektów dotyczących Grodów Czerwieńskich:

Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych (NPRH, nr 12H 12 0064 81),

Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym (NCN, nr 2013/11/B/HS3/02052).

GWZO współfinansuje tłumaczenia publikacji na język angielski, niemiecki (w l. 2014-2015 r. na sumę ok. 15.000 euro), druk publikacji, datowanie metodami przyrodniczymi, prace geofizyczne.

Na szczególne podkreślenie zasługuje finansowanie konserwacji i restauracji kolejnych odkrywanych w Czermnie i najbliższej okolicy skarbów (2011; 2014; 2015).

 

Wspólne publikacje

M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (red.)

2012    Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U ŹróDEł EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPA 1; Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa, t. I-II (1492 strony).

J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn (red.)

2012    Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy = Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog = Cerven - un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra = Червень – град між Сходом і Заходом. Каталог виставки, Tomaszów Lubelski – Leipzig – Lublin – Rzeszów (512 stron).