dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR

prof. Wacław Wierzbieniec

25 września 2014 r. dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał tytuł doktora honorowego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. To wyróżnienie przyznano podczas nadzwyczajnego posiedzenia senatu ukraińskiej uczelni. Dokument wręczyła prof. dr hab. Nadia Skotna, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu.
Uhonorowany najwyższym wyróżnieniem, jakie uczelnia może nadać osobom nadzwyczajnie zasłużonym w obszarze nauki, kultury i życia społecznego prof. Wacław
Wierzbieniec wystąpił z wykładem zatytułowanym Mojżesz Schorr i Majer Bałaban w lwowskim środowisku uniwersyteckim przy końcu XIX i na początku XX wieku.

29 listopada 2013 r. dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiej Państwowej Akademii Finansów za szczególny wkład w rozwój współpracy międzynarodowej z Ukrainą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Lwowską Państwową Akademią Finansów.