„Polski wezyr Merefnebef” – wystawa prezentująca wyniki badań prof. K. Myśliwca