Grzegorz Węgrzyn

 
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn urodził się 27 czerwca 1963 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, z którym jest związany zawodowo do chwili obecnej. Odbył liczne długoterminowe staże naukowe, m.in. na Uniwersytecie Nottingham oraz w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora Grzegorza Węgrzyna dotyczą badań nad regulacją ekspresji genów, replikacją materiału genetycznego u bakteriofagów i bakterii oraz molekularnymi mechanizmami chorób dziedzicznych i neurodegeneracyjnych u człowieka, a także rozwojem nowych potencjalnych terapii. Bazując na informacjach uzyskanych w badaniach podstawowych, Profesor Węgrzyn zaproponował nie tylko oryginalne hipotezy mogące wyjaśnić molekularne mechanizmy regulacji procesów biologicznych, lecz wskazał też możliwości ich zastosowania w praktyce. Profesor Węgrzyn jest autorem ponad 500 artykułów w międzynarodowych prestiżowych czasopismach. Liczba cytowań Jego prac wynosi ponad 11 000, a indeks Hirscha: 48. Wypromował 57 doktorów (17 z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 6 otrzymało tytuł profesora nauk biologicznych). Był kierownikiem 11 grantów międzynarodowych, m.in. z NIH, The Wellcome Trust, NATO Science Foundation, Volkswagen Foundation, programów ramowych UE oraz kierownikiem 29 grantów ogólnopolskich (KBN, MNiSW, FNP, NCN, NCBiR). Jest członkiem korespondentem PAN, członkiem korespondentem PAU, American Society for Biochemistry and Molecular Biology, American Society for Microbiology, International Society for Plasmid Biology, Society for Experimental Biology and Medicine (USA), Central and Eastern European Genetic Network, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jest laureatem licznych nagród naukowych, m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody MEN/MNiSW, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Otrzymał również stypendium FNP (START) i subsydium profesorskie FNP (MISTRZ). Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Jest też Honorowym Profesorem Uniwersytetu Gdańskiego.