Profesor Mansur Rahnama-Hezavah

Profesor Mansur Rahnama-Hezavah

Mansur Rahnama-Hezavah (ur. 2 czerwca 1960 r. w Teheranie) – profesor nauk medycznych, praktykujący lekarz stomatolog oraz nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalność naukowa: chirurgia szczękowo-twarzowa.

W latach 1985-1990 studiował na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Początek aktywności zawodowej to rok 1990, w którym Kandydat ukończył studia w Akademii Medycznej w Lublinie, następnie podjął pracę w macierzystej uczelni. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej uzyskał w roku 1992, natomiast drugi stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej – w roku 1998. Rozwój kariery naukowej wiąże się również z macierzystą uczelnią, gdzie w 1997 roku na podstawie rozprawy pt. Doświadczalnie wywołane zmiany w kościach szczęki i żuchwy w osteoporozie polekowej uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia, specjalność: chirurgia szczękowo-twarzowa.

Kolejne awanse naukowe wiązały się ze zmianą stanowisk służbowych. Po uzyskaniu doktoratu został zatrudniony na stanowisku adiunkta Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Dalszy rozwój naukowy zaowocował przyznaniem Kandydatowi w 2009 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych przez macierzystą uczelnię. a następnie profesora nadzwyczajnego w tej uczelni (przemianowanej w międzyczasie na Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W 2010 objął stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej na tej uczelni. Dzięki wysokiej aktywności naukowej i dydaktycznej wszedł w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Nauk o Kulturze Fizycznej).

W 2014 roku Mansur Rahnama Hezavah z rąk Prezydenta RP odebrał tytuł profesora nauk medycznych. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. Wysoka pozycja zawodowa zaowocowała powołaniem Pana Profesora w 2014 na konsultanta krajowego z zakresu chirurgii stomatologicznej. W 2018 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Kandydat zasiada w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Należy do lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Prof. Mansur Rahnama-Hezavah uzyskał liczne wyróżnienia i medale, w tym: Złoty Krzyż Zasługi (2018), Medal 700-lecia Lublina, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2021).