Ksiądz Biskup Kazimierz Górny

EO9A7145aa.jpg [2.13 MB]

Ksiądz Biskup Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości i Niższego Seminarium  Duchownego w Krakowie oraz po  maturze w krakowskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w roku 1955 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął  29 czerwca 1960 r. z rąk biskupa pomocniczego Karola Wojtyły.
W latach 1970—1977 Ksiądz Górny pracował  w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, po czym został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu i dziekanem dekanatu oświęcimskiego. Wielkim Jego dziełem w tych latach była budowa wspaniałej świątyni  na osiedlu i organizacja parafii św. Maksymiliana Męczennika. Niecodziennym wydarzeniem tego okresu było przygotowanie i przeżywanie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1979 r. z udziałem ponad pół miliona wiernych.
26 października 1984 r. Ksiądz Dziekan Kazimierz Górny został ustanowiony biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1985 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II.
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1992 r. został ogłoszony biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. 11 kwietnia 1992 r. odbył uroczysty ingres do katedry rzeszowskiej. Odtąd Jego posłudze towarzyszyła sentencja Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima et Resovia.
W pięknym Rzeszowie dbał nie tylko o sprawy diecezji, ale także – wespół z Władzami miasta i regionu oraz Profesorami – o prestiż stolicy Podkarpacia, w tym o środowisko akademickie. W dużej mierze przyczynił się do powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego, który po długich staraniach rozpoczął działalność w 2001 roku.
30 września 2004 r. nadano Biskupowi Kazimierzowi Górnemu Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego – jako wyraz uznania i szacunku dla zasług oraz działalności na rzecz tej uczelni.