Shimon Redlich

Shimon Redlich.jpg [256.60 KB]

 

Prof. Shimon Redlich urodził się we Lwowie w 1935  roku i mieszkał w pobliskich Brzeżanach, jako dziecko przeżył Holocaust, uratowany przez Polaków i Ukraińców, wyemigrował z Polski do Izraela w 1950 roku. S. Redlich studiował historię na Uniwersytecie Hebrajskim, sowietologię na Uniwersytecie Harvarda, a tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Nowojorskim. Prof. Redlich wykładał na Uniwersytecie Ben-Guriona przez prawie czterdzieści lat, w 2003 roku przeszedł na emeryturę jako profesor emeritus w dziedzinie współczesnej historii europejskiej i współczesnej historii żydowskiej. Prof. Redlich opublikował wiele książek i artykułów na temat historii Żydów w Związku Radzieckim, Polsce i na Ukrainie. Od lat aktywnie działa na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich i ukraińsko-żydowskich.