Prof. dr hab. Aleksander Kośko

Aleksander Kośko.JPG [6.30 MB]

 

Prof. dr hab. Aleksander Kośko

Absolwent UAM (1971), wybitny archeolog, badacz młodszego neolitu i wczesnej epoki brązu. Zrealizował szereg projektów badawczych dotyczących strefy Wielkodolinnej Niżu oraz pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy. Współorganizował „poznańsko-kijowski” program studiów nad prahistorią międzymorza bałtycko-pontyjskiego, który stał się bazą dla wielu inicjatyw badawczych i edytorskich wiążących środowiska archeologiczne Polski, Ukrainy i Białorusi oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zainteresowane problematyką „archeologii międzymorza". Zapoczątkował nowy nurt w rozumieniu prahistorii pogranicza Europy Środkowej i Wschodniej.