Anna Blom

Prof. Anna Blom


Prof. Anna Blom urodziła się w Krakowie w 1969 r. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (1993 r.). W roku 1997 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Staż podoktorski odbyłana Uniwersytecie w Lund (Szwecja), gdzie w 2006 r. została profesorem chemii białek na Wydziale Medycyny. Prof. Anna Blom jest od wielu lat bardzo zaangażowanaw działalność organizacyjną związaną z nauką, przewodniczy między innymi Szwedzkiemu Komitetowi Naukowemu Badań Medycznych i Zdrowia w Sztokholmie. Prof. Anna Blom jest wybitnym naukowcem rozpoznawalnym na świecie. Jej najważniejsze odkrycia naukowe dotyczą mechanizmów regulacji aktywności układu dopełniacza,o którym opublikowała ponad 240 prac naukowych, wiekszość z nich to oryginalne prace doświadczalne. Badania te skoncentrowane są nie tylko na odpowiedzi przeciwzakaźnej, chorobach autoimmunizacyjnych, ale również na roli dopełniacza w patogenezie nowotworów czy zaburzeniach metabolicznych.