Jan Miodek

Prof. dr hab. Jan Miodek

 

Wybitny uczony, humanista, erudyta, językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim i ojczystej kulturze. Przedmiotem jego prac stała się polszczyzna współczesna i dawna, ogólna i regionalna; zainteresowaniem badawczym objął szeroki zakres wiedzy o języku - od gramatyki, przez leksykologię, leksykografię i frazeologię, po dialektologię, socjolingwistykę, onomastykę, język mediów, dyskurs religijny, publicystyczny i polityczny. Jest pierwszym w Polsce autorytetem w dziedzinie upowszechniania wiedzy o języku ojczystym, jego kulturze i poprawności.

Wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego, doktor honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Opolskiego. Opublikował 17 autorskich książek, ponad 200 artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach, setki recenzji, komentarzy, komunikatów i not oraz kilkadziesiąt tysięcy felietonów i opracowań popularnonaukowych.