Igor Cependa

Prof. dr hab. Igor Cependa

Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka

 

Studia ukończył z wyróżnieniem w 1986 r. na wydziale Historii Iwano-Frankowskiego Państwowego uniwersytetu Pedagogicznego im. Wasyla Stefanyka. Od 1990r. pracował tam jako asystent. Prace doktorską Ukraińska edukacja ludowa na Ukrainie Zachodniej w latach 1919-1939 obronił w 1993 r. na Kijowskim uniwersytecie Państwowym. W latach 2006-2012 był prorektorem dr. współpracy międzynarodowej Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Dysertację habilitacyjną nt. Ukraińsko-polskie stosunki etnopolityczne w 40.-50. Latach XX wieku obronił w Instytucie Badań Politycznych i Etnograficznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w 2009 r. uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk politycznych. Dwa lata później otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Funkcję rektora Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka objął w 2012 r. Od tego momentu rozwinęła się dynamicznie współpraca tej uczelni z uniwersytet Rzeszowskim, dotycząca m.in. wspólnego prowadzenia studiów II stopnia na kierunkach: fizyka, filozofia i matematyka.

W okresie 1996-1999 piastował stanowisko sekretarza Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.\

 

Igor Cependa