Rudolf Simek

Prof. dr hab. Rudolf Simek (ur.1954). Austriak, wychowanek wydziału filologii germańskiej i skandynawistyki oraz teologii katolickiej Uniwersytetu w Wiedniu. Od 1995 roku do dziś profesor filologii starogermańskiej i skandynawistyki starszej Uniwersytetu w Bonn. Wybitny znawca religii starogermańskiej, literatury staroskandynawskiej, legend arturiańskich, średniowiecznej kosmologii i demonologii, a także katolickiej teologii i misjologii. Jeden z najwybitniejszych w świecie religioznawców, filologów staronordyckich i mediewistów, humanista i prawdziwy polihistor, powszechnie szanowany, aktywny animator międzynarodowego życia naukowego. W latach 2000-2003 przewodniczący International Saga Society, visiting profesor na Uniwersytetach w Sydney i Trømso. Autor trzech encyklopedii, ponad 30 książek, kilkuset artykułów, wydawca serii książek Studia Medievalia Septentrionalia (26 tomów). Przyjaciel Polski i Uniwersytetu Rzeszowskiego.