Uniwersytet przyjazny dla wszystkich

Uniwersytet Rzeszowski jest wspólnotą, która stara się być coraz bardziej przyjazna dla wszystkich swoich członków. Opierając się na tradycyjnych wartościach akademickich oraz korzystając z dobrych praktyk innych uczelni Uniwersytet stara się być otwarty na potrzeby wszystkich studentów i pracowników. Specjalne powołane wewnętrzne instytucje uniwersyteckie służą temu, aby w sytuacjach trudnych, konfliktowych lub w przypadku nierównego traktowania służyć pomocą w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Na tej stronie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące instytucji uniwersyteckich, aktów prawnych, procedur i praktyk, które istnieją w Uniwersytecie Rzeszowskim, aby wspomagać tworzenie przyjaznej wszystkim wspólnoty. W celu znalezieniu szczegółowych informacji można skorzystać z zakładek znajdujących się po lewej stronie.

 

Rzecznik akademicki

W Uniwersytecie Rzeszowskim osobą powołaną do wspierania polubownego rozwiązywania sporów i napięć, a także do dbania o wysokie standardy etyczne jest Rzecznik akademicki (academic ombudsperson). Funkcję tę pełni dr Jan Gałkowski. Jeśli nie jesteś pewien_a do kogo zwrócić się ze swoim problemem możesz zacząć od rozmowy właśnie z Rzecznikiem, który działa zgodnie z zasadami niezależności, bezstronności, nieformalności oraz poufności. Rzecznik akademicki jest odpowiedzialny w Uniwersytecie za nieformalną ścieżkę skargową – skorzystanie z niej nie zamyka, jednakże drogi do skorzystania ze ścieżki formalnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Więcej o Rzeczniku akademickim przeczytasz TUTAJ.

 

Pełnomocnik i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji

Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji jest jedną z dwóch komisji powołaną do rozpatrywania problemów w ramach tzw. formalnej ścieżki skargowej. Przewodniczącą Komisji jest Pełnomocnik Rektora UR ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji dr hab. Anna Lewińska, prof. UR, z którą możesz umówić się, jeśli rozważasz skierowanie formalnej skargi dotyczącej takich poważnych nadużyć jak mobbing, staffing, molestowanie czy korupcja. Więcej o Komisji i Pełnomocniku przeczytasz TUTAJ.

 

Pełnomocnicza i Komisja ds. równego traktowania

Komisja ds. równego traktowania jest drugą komisją powołaną do rozpatrywania problemów w ramach tzw. formalnej ścieżki skargowej. Przewodniczącą Komisji jest Pełnomocniczka Rektora UR ds. równego traktowania dr Magdalena Pokrzywa, z którą możesz umówić się, jeśli rozważasz skierowanie formalnej skargi dotyczącej dyskryminacji, czyli każdego nierównego traktowania, gdzie motywem nierównego traktowania jest cecha danej osoby (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja psychoseksualna i inne). Więcej o Komisji i Pełnomocniczce przeczytasz TUTAJ.

 

Biuro ds. równego traktowania

Biuro wspiera organizacyjnie prace ww. rzecznika akademickiego, pełnomocników i komisji. Możesz tutaj przyjść lub zadzwonić by umówić się na rozmowę, poprosić o radę lub uzyskać informacje. Więcej o Biurze przeczytasz TUTAJ.