Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości

LOGO_ASBiR.jpg [2.04 MB]

Kim jesteśmy?

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) to wspólnota łącząca osoby pełniące na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości i różnorodności.

Niezależnie od nazwy pełnionych przez nas funkcji, łączą nas zakresy kompetencji, wspólnota doświadczeń oraz sposób postrzegania wartości etycznych leżących u podstaw funkcjonowania akademii.

ASBiR od kwietnia 2023 r. jest stowarzyszeniem rejestrowym. Władzami stowarzyszenia jest zarząd i komisja rewizyjna.

Zarząd:

  • Bartłomiej Chludziński, UMK
  • Anna Cybulko, UW – przewodnicząca
  • Aleksandra Derra, UMK
  • Jan Gałkowski, UR - sekretarz
  • Łukasz Prus, UWr
  • Justyna Ryczek, AUP - skarbniczka
  • Agnieszka Zatyka-Szlachcic, AGH

Komisja rewizyjna:

  • Jacek Górecki, UŚ
  • Michał Powszedniak, UJ
  • Ariel Przybyłowicz, UWr

Kontakt ze stowarzyszeniem: ombuds@ur.edu.pl

Statut

Deklaracja członkowska

 

Cele i zakres działania organizacji:

· zapewnienie przestrzeni bezpiecznego i poufnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat problemów istniejących na uczelni i sposobów ich rozwiązywania,

· poszukiwanie najlepszych schematów działania w sytuacjach wymagających pomocy,

· tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk,

· diagnozowanie i sygnalizowanie problemów wspólnych dla wielu instytucji akademickich,

· prowadzenie wspólnych badań i tworzenie raportów „trans-uniwersyteckich”,

· współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami działającymi na rzecz równości i bezpieczeństwa w akademii, w szczególności z European Network of Ombuds in Higher Education – ENOHE (Europejską Siecią Rzeczników Akademickich),

· dzielenie się informacjami o wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

 

Jak działamy?

Spotykamy się przynajmniej raz na dwa miesiące w formule on-line. Spotkania są organizowane naprzemiennie przez zgłaszające się osoby z sieci i dotyczą konkretnych,

uzgodnionych wcześniej tematów. W toku spotkań omawiamy wspólne problemy, dzielimy się doświadczeniami, prezentujemy rozwiązania przyjęte na poszczególnych uczelniach, dyskutujemy na tematy bieżące oraz informujemy się o planowanych wydarzeniach i aktualnościach.

Przynajmniej raz w roku spotykamy się na stacjonarnym spotkaniu plenarnym, organizowanym rotacyjnie przez kolejne uczelnie.

Sieć ma także swoją przestrzeń wirtualną na platformie Teams, która służy do bieżącej komunikacji, cyklicznych spotkań w formule on-line oraz gromadzenia wspólnej bazy wiedzy. Biblioteczka ASBiR jest dostępna TUTAJ.

 

Jak do nas dołączyć?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączania się w działania Sieci. Jeśli pełnisz funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, bezpieczeństwa, równości i różnorodności w świecie akademickim i bliskie są Ci cele przyjęte przez naszą Sieć – przyłącz się do nas!

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, wspierania nas w aktualizowaniu strony internetowej oraz współtworzenia wirtualnej społeczności. Osoby zainteresowane przystąpieniem do stowarzyszenia proszone są o zapoznanie się ze statutem, a następnie o kontakt z sekretarzem - ombuds@ur.edu.pl

Uczelnia nazwa stanowiska Imię i nazwisko adres e-mail adres strony
Akademia Górniczo-Hutnicza Rzecznik Praw Studenta mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic rps@agh.edu.pl http://rps.agh.edu.pl/
Akademia Górniczo-Hutnicza Rzecznik Równości  AGH mgr Artur Lesner lesner@agh.edu.pl  
Akademia Sztuki Wojennej Rzecznik akademicki dr hab. Andrzej Pawlikowski, prof. ASzWoj a.pawlikowski@akademia.mil.pl https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/rzecznik-akademicki/
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Rzeczniczka ds. etyki dr Anna Zaroda-Dąbrowska azaroda-dabrowska@asp.krakow.pl www.asp.krakow.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Rzeczniczka Praw Studenckich dr hab. Agata Adamiecka-Sitek rps@e-at.edu.pl https://akademia.at.edu.pl/studia-i-studenci/rzeczniczka-praw-studenckich/
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Pełnomocnik rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją dr hab. Krzysztof Pezdek prof. AWF krzysztof.pezdek@awf.wroc.pl https://awf.wroc.pl/uczelnia/krzysztof-pezdek-13336
Politechnika Gdańska Rzecznik Praw i Wartości Akademickich Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń rzecznikpraw@pg.edu.pl  https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/rzecznik-praw-i-wartosci-akademickich
Politechnika Krakowska Rzecznik/mediator dr Justyna Małkuch- Świtalska justyna.malkuch-switalska@pk.edu.pl  
Politechnika Krakowska Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji Beata Romek beata.romek@pk.edu.pl www.cpip.pk.edu.pl
Politechnika Krakowska Dyrektor Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej dr inż. Elżbieta Jarosińska cewsa@pk.edu.pl www.cewsa.pk.edu.pl
Politechnika Wrocławska Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. PWr. stop.dyskryminacji@pwr.edu.pl www.rowna.pwr.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich Beata Kowalska ombuds@uj.edu.pl www.ombuds.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Dział Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ Michał Powszedniak (koordynator Działu)

m.powszedniak@uj.edu.pl ;

bezpieczni@uj.edu.pl

www.bezpieczni.uj.edu.pl
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Rzecznik praw akademickich Prof. Dr hab. Katarzyna Dudka katarzyna.dudka@umcs.pl https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,616,pl.html
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci dr hab. Joanna Konopińska pelnomocniczka@umb.edu.pl

https://www.umb.edu.pl/rowni/pelnomocniczka_rektora_ds._rownosci_plci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rzecznik akademicki dr Bartłomiej Chludziński ombudsman@umk.pl https://www.umk.pl/uczelnia/rzecznik_akademicki/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pełnomocniczka do spraw równego traktowania dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK rownosc@umk.pl www.umk.pl/uczelnia/wladze/pelnomocnicy/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów Magdalena Kalińska bezpiecznystudent@umk.pl https://www.umk.pl/uczelnia/wladze/pelnomocnicy/
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Rzecznik ds. równego traktowania i prewencji dyskryminacji/Specjalista ds. HR Justyna Łochańska justyna.lochanska@upwr.edu.pl  
Uniwersytet Rzeszowski Rzecznik akademicki dr Jan Gałkowski jgalkowski@ur.edu.pl /uniwersytet/rowne-traktowanie/rzecznik-akademicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rzecznik ds. Równości Szans Mateusz Dampc mateusz.dampc@uwm.edu.pl http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans
Uniwersytet Warszawski Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych dr Anna Cybulko ombudsman@uw.edu.pl www.ombudsman.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Główna specjalistka ds. równourpawnienia na UW Anna Grędzińska rownouprawnienie@uw.edu.pl   www.rownowazni.uw.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski Rzeczniczka ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji dr Małgorzata Kolankowska malgorzata.kolankowska@uwr.edu.pl

rownosc@uwr.edu.pl

https://uwr.edu.pl/rowny-uwr-2/

https://uwr.edu.pl/en/equal-uwr/

Uniwersytet Wrocławski Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów dr Łukasz Prus lukasz.prus@uwr.edu.pl

https://uwr.edu.pl/pomocny-uwr/siec-bezpieczenstwa-uwr/

https://uwr.edu.pl/en/helpful-uwr/safety-network-uwr/

Uniwersytet Wrocławski Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi dr hab. Karolina Stopka karolina.stopka@uwr.edu.pl  
Uniwersytet Wrocławski Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania skutkom mobbingu prof. Wiktor Żłobicki,prof. UWr wiktor.zlobicki@uwr.edu.pl  
Warszawski Uniwersytet Medyczny Rzecznik Akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mec. Oskar Luty oskar.luty@wum.edu.pl www.wum.edu.pl/ombudsman
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dr Katarzyna Kulig-Moskwa katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl