Aktualności

Nowa Rzeczniczka Praw Studenta SSUR

W dniu 13 czerwca br. Parlament Samorządu Studentów wybrał Wiktorię Bednarz na nową rzeczniczkę Praw Studenta SSUR. Nowa Rzeczniczka będzie pełnić tę funkcję do końca roku 2023 lub pozostanie na kolejną kadencję, jeśli taka będzie wola Parlamentu Studentów.

Nowa Rzeczniczka tak mówi o swoich planach na najbliższe miesiące:

Jak sama nazwa funkcji wskazuje, Rzeczniczka Praw Studenta działa w obronie praw osób studiujących w UR. Gdy dochodzi do naruszeń ich praw w murach uczelni Rzeczniczka interweniuje oraz podejmuje wszelkie działania prowadzące do rozwiązania zaistniałego problemu. Do celów Rzeczniczki należą również działania prewencyjne, zmierzające do zwiększania świadomości z zakresu praw i obowiązków studentów.

Pomimo, że nasza społeczność akademicka ciągle się zmienia, naruszeń praw studenckich nie brakuje, a liczba zgłoszeń ich dotyczących rośnie. Dlatego moim zdaniem tak ważna jest działalność w ochronie najważniejszych wartości – praw człowieka, których odzwierciedleniem są prawa studenta. Bardzo często zdarza się, że studenci i studentki nie mają odwagi czy też możliwości, aby interweniować lub wyjaśnić kontrowersyjne sytuacje związane z tokiem studiowania. Dlatego świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy Rzeczniczki Praw Studenta. Na pewno dzięki pośrednictwu innej osoby, jest to dla nich mniej stresujące doświadczenie. Ponadto poufność, którą gwarantuje Rzeczniczka przy rozwiązywaniu spraw, pozostawia zainteresowane osoby w komfortowej sytuacji psychicznej.

Podczas mojej kadencji, za pomocą różnych środków, chciałabym zwiększyć świadomość studentów dotyczącą ich praw, a także rozpowszechniać informację, że w razie potrzeby nie są oni pozostawieni sami sobie, lecz mogą zwrócić się do mnie o pomoc. Priorytetem w tym zakresie, są dla mnie szkolenia. Ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości studentów w zakresie ich praw i obowiązków. Zwłaszcza w okresie przedsesyjnym widoczne są braki w tym zakresie. Posiadanie takiej wiedzy jest niezbędne do sprawnego poruszania się w strukturach i procedurach uczelni. A jak mawia jedno przysłowie – „nieznajomość prawa szkodzi”.

O działalności Rzeczniczki można przeczytać TUTAJ.

Na zdjęciu: Wiktoria Bednarz (w środku) wraz z Kingą Konicą oraz Andżeliką Zagórską, które wspomagają jej pracę.

wstecz