Monitoring

 

O tym czy i komu udostępnić nagranie z monitoringu decyduje każdorazowo administrator danych osobowych( JM Rektor). Podmiot lub osoba wnioskująca o udostępnienie nagrania powinna złożyć do administratora danych osobowych wniosek o udostępnienie danych pochodzących z nagrania podając we wniosku podstawę prawną - przepis prawa w oparciu o który żąda takiego udostępnienia lub ewentualnie powinna wykazać interes prawny w uzyskaniu takiego nagrania.

O tym czy złożony wniosek rozpatrzeć pozytywnie czy negatywnie będzie decydował jak wskazano  powyżej administrator danych osobowych. Należy mieć jednak na uwadze to, że jeśli na nagraniu zostały utrwalone wizerunki innych osób fizycznych  to administrator danych osobowych nie powinien udostępniać danych tych osób. Oznacza to, że tylko w sytuacji kiedy istnieje techniczna możliwość udostępnienia nagrania, gdzie wizerunek pozostałych osób zostanie zanonimizowany administrator danych może rozważyć ewentualność udostępnienia takiego nagrania.

 

Zarządzenie nr 402019- procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w UR

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 1 do procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 2 do procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 do procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - wniosek o udostępnienie nagrania monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 4 do procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - protokół

Załącznik nr 5 do procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - wykaz kamer

Załącznik nr 6 do procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego - dziennik systemu

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego