Mgr Maria Lisiewicz - Program CIBER Institute

Penn Lauder CIBER Summer Institute zajmuje się szkoleniem nauczycieli języków obcych w zakresie tworzenia sylabusów oraz planów zajęć z wykorzystaniem autentycznych materiałów w kontekście biznesowym. Wyjazd obejmował zarówno szkolenie teoretyczne z zakresu wybranych zagadnień biznesowych (kluczowe elementy planów marketingowych, podstawy finansów, skuteczna reklama, szacowanie ryzyka w firmie, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, współczesne trendy w biznesie, podejmowanie decyzji), jak również zajęcia praktyczne oparte na analizie struktury konkretnych firm oraz strategii ich działań biznesowych (case studies – Coca Cola, Walmart, Esprit, Zara Enron, Axe).

Część metodyczna szkolenia obejmowała charakterystykę, ewaluację oraz kryteria doboru autentycznych materiałów w kontekście biznesowym przeznaczonych do wykorzystania w nauczaniu języków obcych ze szczególnym naciskiem na elementy kulturowe. Obecność nauczycieli języków obcych (języka angielskiego, francuskiego, arabskiego i włoskiego) z różnych krajów (Polska, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea, Chiny, Hiszpania, Meksyk, Egipt, Francja) zwiększała atrakcyjność szkolenia umożliwiając wymianę doświadczeń nauczycieli pochodzących z niezwykle różnorodnych kontekstów kulturowych. Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję porównania systemów kształcenia, wymagań programowych oraz sposobów ich wdrażania w różnych krajach.

Na szczególną uwagę zasługuje dobór osób prowadzących szkolenie – oprócz wykładowców University of Pennsylvania specjalizujących się w nauczaniu języków obcych zajęcia prowadzone były przez osoby zawodowo związane z biznesem. Szczególnie interesujące okazały się zajęcia z Carlosem Menendezem, który wprowadził nas w świat biznesu w niezwykle zabawny, a równocześnie motywujący sposób. Przygotowane przez niego prezentacje i zadania w praktyczny i przejrzysty sposób ilustrowały podstawowe zagadnienia biznesu. Wykorzystanie przez prowadzących autentycznych materiałów (gazety, czasopisma, Internet, telewizja, radio, video, prospekty informacyjne, reklamy, itp.) oraz zróżnicowane metody ich zastosowania pokazało uczestnikom szkolenia jak ogromne znaczenie dla zwiększenia motywacji studentów oraz efektywności uczenia się języka obcego ma dobór materiałów i sposób ich wykorzystania.

Wynikiem wspólnie prowadzonych analiz i badań był projekt grupowy realizowany podczas całego szkolenia. Projekt ten miał na celu stworzenie planu lekcji/kursu opartej/opartego na autentycznych materiałach o charakterze biznesowym oraz jej/jego prezentację przed pozostałymi grupami oraz osobami prowadzącymi szkolenie, które dokonały jego ewaluacji. Wspólna praca w grupach zróżnicowanych kulturowo, możliwość wykorzystania poznanych technik jak również porównania stosowanych metod oraz spojrzenie na swoją pracę z innej perspektywy czynią to szkolenie niezapomnianym i bezcennym przeżyciem. Na koniec pragnę polecić to doświadczenie wszystkim i gorąco zachęcić do składania aplikacji do programu w kolejnych latach.

 

Mgr Maria Lisiewicz - Program CIBER InstituteMgr Maria Lisiewicz - Program CIBER Institute