Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR - Program W30

W dniach 10-12 czerwca 2013 wzięłam udział w szkoleniu dedykowanym rozwojowi kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych w administracji wyższych uczelni. Szkolenie odbyło się w Anderson School of Management, University of California w Los Angeles. 

W trakcie szkolenia odbyło się 8 wykładów, podczas których uczestniczki wymieniały się własnymi doświadczeniami zdobytymi w pracy administracyjnej w macierzystych uczelniach.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • Networking i mentoring,
  • Perspektywiczne plany rozwoju,
  • Ocena stylu osobowości i przywództwa,
  • Autentyczne przywództwo,
  • Efektywna organizacja pracy,
  • Sekrety wartościowej pracy.

 

W kursie uczestniczyło 30 kobiet z całego świata, a wykłady były prowadzone także przez kobiety. Zarówno podczas zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi wszystkie wymieniałyśmy się swoimi doświadczeniami i analizowałyśmy różnorodne modele pracy, jak i rozwoju osobistego. Zdobyte doświadczenie, umiejętności i kontakty powinny zaowocować w przyszłości w codziennie wykonywanej pracy. Wartością dodatkową są niewątpliwie nowe przyjaźnie, które zawiązały się na płaszczyźnie nie tylko zawodowej ale i prywatnej.

Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR  -  Program W30Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR  -  Program W30