Eksperci

 

  • dr hab. Mieczysław Goc, prof. UR - Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pełniący obowiązki Kierownika Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki UR. Ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w obszarze badań pisma i dokumentów od 1994 r. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie od 2004 r. Autor i współautor książek oraz kilkudziesięciu publikacji i referatów głównie z dziedziny badań dokumentów. Były kierownik pionu kryminalistyki w strukturach policyjnych, najpierw w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a następnie w skali całego kraju, jako Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Organizator licznych konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych. W latach 1995-2020 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
  • dr Dorota Semków – adiunkt w Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki UR. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pełnomocnik Prorektora Kolegium Nauk Społecznych UR ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą. Była Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UR ds. Studiów Stacjonarnych i Studentów. Członek Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Redaktorka książek, autorka i współautorka publikacji oraz wystąpień z zakresu wybranych zagadnień w obszarze nauki kryminalistyki i kryminologii. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu badań kryminalistycznych,
  • dr Karol Bajda – adiunkt w Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki UR. Członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Członek Rady Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor i współautor książek i publikacji oraz wystąpień z zakresu wybranych zagadnień w obszarze nauki kryminologii i kryminalistyki. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu badań kryminalistycznych.