Bezpłatne konsultacje dla naukowców z zakresu ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji

Bezpłatne konsultacje dla naukowców z zakresu ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji

Bezpłatne konsultacje dla naukowców z zakresu ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji

Bezpłatne konsultacje, podczas których pracownicy naukowi mogą zapytać o zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy, zakładaniem działalności gospodarczej prowadzi Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Z konsultacji mogą skorzystać pracownicy naukowi szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostek tworzących konsorcja naukowe z całej Polski, jednak z wyłączeniem przedsiębiorców.

 

W punkcie konsultacyjnym specjaliści udzielają zainteresowanym pracownikom naukowym profesjonalnego doradztwa w zakresie: ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony własności przemysłowej; form komercjalizacji wiedzy; modeli biznesowych; zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych; nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.

 

Punkt konsultacyjny jest prowadzony w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach: www.ndg.us.edu.pl, www.transfer.us.edu.pl

 

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE (II P., POK.152)

TEL. (32) 359 20 81

E-MAIL: konsultacje.ndg@us.edu.pl

 

 

 

Bezpłatne konsultacje dla naukowców z zakresu ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji