Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę

Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę

Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę

Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę

„Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ

 

Priorytet III Wysoka jakość systemu Oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – Projekty konkursowe

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 – 31.07.2015

Cel projektu:

„Poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania Podstaw Przedsiębiorczości 1575 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie ofert edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach 2012-2015”

Innowacyjność programu nauczania z przedmiotu podstaw przedsiębiorczości wypracowanego i przetestowanego w ramach projektu „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę” leży w obszarze innowacji programowych i metodycznych.

Program nauczania ,,Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę” łączy w sobie zagadnienia teoretyczne pozwalające zrozumieć zjawiska gospodarcze zachodzące na rynku jak również łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Uwzględnia praktyczny aspekt przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania z wykorzystaniem różnych środków finansowych, nabywania umiejętności przedsiębiorczych oraz rozwój innowacyjności w działaniu. Młodzież miała możliwość spotkania z praktykami – przedsiębiorcami w ramach spotkań warsztatowych, jak również wizyt studyjnych w zakładach pracy, aby mieć możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką. Kolejnym elementem wpływającym na innowacyjność programu jest gra biznesowa, która miała na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój kontaktów interpersonalnych (gra realizowana w grupach 5-osobowych) i osobowości młodzieży.

 

W ramach projektu wytworzono produkty, które można poniżej bezpłatnie pobrać:

 

 

 

logoUR.jpg

Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

„Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”

Biuro Projektu: budynek A2, pokój 64, tel. + 48 17 872 14 64

www.bp.univ.rzeszow.pl, Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę [email protected]